Witmar (även stavat Vitmar), som levde på 800-talet, var Ansgars medhjälpare på missionsuppdraget som Ansgar fått till Birka.