William Thuring-priset är William Thurings stiftelses pris, som Finska Konstföreningen beviljar till bildkonstnärer under 45 år. Förutom huvudpriset beviljar föreningen också personliga priser. Huvudpriset är på 14 000 euro (2018), de övriga priserna 6 500 euro (2018) vardera.

William Thuring (1880–1968) var yngste sonen i en skeppsredarfamilj i Kaskö. Han tog studenten vid Nya Svenska Läroverket i Helsingfors 1898. Därefter läste han juridik vid Helsingfors universitet, och arbetade sedan som advokat. Han arbetade också som bankir samt företagsledare och ägnade sig åt välgörenhet.

Stiftelsen som bär hans namn grundades i början av 1960-talet, och William Thuring testamenterade en stor del av sin egendom till stiftelsen.

Pristagare

redigera

Källor

redigera