Wikipediadiskussion:Infogningar

Lägg till ämne
Aktiva diskussioner

Flytt av historikRedigera

Kände nästan för att lägga in en {{Infoga}} i den här artikeln, men det hade kunnat missuppfattas. I vilket fall finns det intressant information som är relaterad till detta på Wikipedia:Hur_man flyttar en sida#Klipp-och-klistra-flyttningar. Där diskteras GFDL och flytt av historik, som är intressant. Beskrivningarna där och här borde sammanjämkas på något sätt, tycker jag. --Kr-val 27 februari 2008 kl. 16.12 (CET)

Instämmer, jag uppdaterar den här sidan, så att det blir rätt. MiCkE 20 mars 2008 kl. 11.17 (CET)

Från Mickes diskussionssidaRedigera

Det är nog inte så lämpligt att sammanfoga historikerna för sidor, annat än för enkla fall av klipp-och-klistra-flyttar. Det finns en flera problem. Ett är att den sammanfogade sidhistoriken blir en röra när versionerna av de olika artiklarna blandas. Små ändringar som en enkel omkategorisering eller en mallning ser ut att ändra hela artikelns innehåll. Det blir svårt att se vem som egentligen bidragit med vad. Det är enklare om de olika delarnas historik finns kvar vid omdirigeringen från ursprungsartikeln. Om lämpliga redigeringskommentarer används så kan man ändå hitta historikerna för de olika avsnitten. Ett annat problem är att det inte går (eller är mycket krångligt) att återställa historiksammanfogningarna. /90.229.135.159 19 mars 2008 kl. 22.25 (CET)

Jag håller inte med, jag anser att det är det enda sättet att uppfylla GFDL i lägen där man sammanfogar artiklar med mer än några få bidragsgivare. Det är dessutom den metod som rekommenderas av våra riktlinjer. Om man t.ex. sammanfogar två artiklar där den ena artikeln endast har en eller ett par bidragsgivare kan man ange författare i redigeringskommentaren, men i det här fallet skulle det vara ogörligt. MiCkE 20 mars 2008 kl. 09.06 (CET)
Den sida du länkar till handlar om att vanliga flyttar av hela sidor inte ska göras genom att klippa och klistra. Mall:Infoga länkar till Wikipedia:Infogningar som har andra instruktioner. /90.229.135.159 20 mars 2008 kl. 11.01 (CET)
{{copypasteflytt}} (som jag skapade en gång i tiden) är inte riktigt bra och bör IMHO endast användas temorärt och defintivt inte när sammanslagningen kan göras på "rätt sätt". Det är bättre att historiken är lite rörig än att licensvilkoren inte uppfylls (ps. du vet väl att du kan logga in?). MiCkE 20 mars 2008 kl. 11.09 (CET)
Jag har förövrigt uppdaterat Wikipedia:Infogningar nu. MiCkE 20 mars 2008 kl. 11.13 (CET)
Jag tycker att det låter riktigt konstigt att GFDL skulle vara så strikt. Jag är inte upphovsrättsjurist, men nog borde det räcka att man länkar till de sidor som infogats, eller historiken för de sidor som infogats, i redigeringskommentaren vid sammanslagningen? Som 90.229.135.159 skriver blir artikelhistoriken rätt oanvändbar om man flyttar ihop flera parallella historiker, och Hur man flyttar en sida handlar ju uttryckligen om flyttar, inte sammanslagningar. Så länge alla relevanta sidhistoriker är tydligt tillgängliga i "huvud-sidhistoriken" borde GFDL vara uppfyllt, men jag är förstås inte upphovsrättsjurist. Och jag fattar över huvud taget inte hur det är tänkt att man ska kunna dela upp artiklar om inte länkar i sidhistoriken duger. //Essin 21 mars 2008 kl. 00.01 (CET)
Jag är inte heller upphovsrättsjurist, men en anledning till att man gärna vill byta till CC-BY-SA är väl att GFDL är så strikt? Jag tror inte att en länk till sidan räcker egentligen, utan författarna måste ges credit, men som sagt, jag är inte heller upphovsrättsjurist. MiCkE 21 mars 2008 kl. 11.47 (CET)
Essin, jag tar och uppdaterar WP:Infogningar igen, den här gången med information om hur man gör om man vill dela upp historiken igen. Du kan väl kolla (snart), så kan du väl hjälpa till och se om det finns någon bättre plats för informationen. MiCkE 21 mars 2008 kl. 16.23 (CET)
Jag lade infon om hur man delar en historik här i stället. MiCkE 21 mars 2008 kl. 16.35 (CET)
Jag vet inte om vi pratar förbi varandra, men jag menade alltså inte uppdelning av historiken för sammanslagna sidor som delas upp på nytt, utan hur man hanterar historiken för en sida som har växt till den punkt där det blir nödvändigt att bryta ut delar till underartiklar. Var får underartiklarna då sin historik ifrån om det inte duger att ange en länk till moderartikelns historik? MediaWiki har vad jag vet ingen inbyggd historikkopieringsfunktion, utan i så fall skulle man behöva exportera historiken från modersidan och importera den igen till dottersidans titel. Importfunktionen är väl inte ens påslagen på Wikipedia? Över huvud taget tycker jag att det här systemet verkar skapa en massa merarbete för administratörer för att uppnå en liten fördel (vi följer kanske GFDL lite bättre) men också en stor nackdel (sidhistoriken kan nästan inte användas för att se hur en sida utvecklats). Det är ett betydligt större problem med användare som klipper och klistrar utan att ens ange var texten kommer ifrån. Den här diskussionen kanske borde flyttas till Bybrunnen, förresten? //Essin 21 mars 2008 kl. 17.09 (CET)
Eller till Wikipediadiskussion:Infogningar kanske. Jag tycker nog att man kan använda {{copypasteflytt}} för utbrytningar, alternativt skriva upp författarna i redigeringskommentaren (vilket är det bästa, det är sällan så många författare för enskilda stycken). Dock står jag fast vid att artiklar som slås i hop, mer eller mindre permanent, också bör ha i hopslagna historiker. Texten bör, så långt det går, ligga på den sida som har historiken för redigeringen, annars kommer till slut (i takt med att WP växer) allt fler sidor att innehålla text som bryter mot licensen (och helt i onödan). Dessutom håller jag inte med om att historiken blir ohanterlig, eftersom det går att jämföra alla sidversioner med vilken annan sidversion som helst (en funktion som över huvud taget inte kan utnyttjas om historiken ligger på olika sidor). MiCkE 21 mars 2008 kl. 17.17 (CET)
Jag ser inte vad det är för fördel att kunna jämföra ett äpple med ett päron. Det är totalt ointressant att jämföra artikel A med artikel B på det sättet man gör i historiken, eftersom man inte får en förändring utan en helt annan artikel, och man därför måste gissa var den tidigare förändringen av samma artikel gjordes. Om något gör ihopslagningarna att de enskilda bidragen blir svårare att bedöma.
andejons 21 mars 2008 kl. 20.17 (CET)
Du kan tycka vad du vill, att slå samman historiken har med att uppfylla GFDL att göra och inget annat:
"List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement."
Title Page är: "For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text."
Jag vet inte om historikfliken uppfyller detta, men jag tolkar det i alla fall som att författarna måste attribueras i direkt anslutning till texten. Att först klicka på en länk, och sedan klicka sig därifrån till en annan historikflik för att hitat författarna duger inte. Det skulle vara som att lägga några författare på ett bokomslag och sedan hänvisa till någon annan sida i mitten av boken för att hitta resten av författarna, det kan jag inte tolka som "Title Page", ens med den bästa vilja. 21 mars 2008 kl. 20.32 (CET)
I så fall torde det gå minst lika bra att ange författarna på diskussionssidan. Att slå samman historikerna är en synnerligen klumpig lösning.
andejons 21 mars 2008 kl. 22.37 (CET)
Nej, genom att slå ihop historiken så hamnar alla författare i samma lista, genom att lägga namnen någon annanstans så gör de inte det. MiCkE 21 mars 2008 kl. 22.45 (CET)

(Avindenterar) Jag har också gjort ett förslag på en förbättrad {{copypasteflytt}}, den kanske uppfyller kraven i GFDL (?). Se vidare: Malldiskussion:Copypasteflytt. MiCkE 21 mars 2008 kl. 21.20 (CET)

Enligt enwp tycks det räcka med att bara länka till ursprungssidan. Jag antar att de har koll på vad som gäller: en:Wikipedia:Duplicate_articles#Full-content_paste_merger.
andejons 22 mars 2008 kl. 10.00 (CET)
Jag håller med om att det räcker att skriva i redigeringskommentaren, men det räcker inte med sidnamnet, utan det bör vara författarnamnen. Självkart är dock det bästa (ur licenssynvinkel) att all historik finns samlad på ett enhetligt sätt. MiCkE 22 mars 2008 kl. 10.15 (CET)
Något som skulle underlätta är om det skulle vara möjligt att länka till en artikels historik i WikiML-format, t ex [[historik:Artikel]] i stället för http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikel&action=history som tar upp många tecken och inte blir en klickbar länk i redigeringskommentaren. Men det behöver man förstås tjata på utvecklarna om... //Essin 22 mars 2008 kl. 18.48 (CET)

Placering av infogningsmallar och liknandeRedigera

Diskussionen hitflyttad från Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2008/Maj - habj 4 september 2008 kl. 16.28 (CEST)

Med anledning av infogningsdiskussionen om musikartiklar en bit upp vill jag lyfta en annan aspekt av {{infoga}} och liknande mallar. De drar i mitt tycke uppmärksamheten bort från själva artikeln och sänker artikelns estetiska tilltal. Syftet med mallen är inte att underlätta för, varna eller upplysa läsaren. I stället utgör den ett förslag till oss som redigerar. Därmed menar jag att den (och liknande mallar såsom {{slå ihop}} och {{illustrationsbehov}}) bör placeras på diskussionssidor snarare än i artiklar (och utformas för detta). /dcastor 15 maj 2008 kl. 03.30 (CEST)

Mallar som Infoga och Slå ihop är mallar som märker ut att artikeln har kvalitetsbrister. Det är helt i sin ordning att läsaren upplyses eller varnas om detta. Wikipedia gagnas inte av att kvalitetsbrister döljs. Illustrationsbehov, däremot, markerar inte någon kvalitetsbrist, men så är den mallen också diskret utformad och vanligtvis placerad längst ned i artikeln. /Dewil 15 maj 2008 kl. 11.31 (CEST)
Där håller jag med Dcastor till 100%! Jag har länge tänkt påtala det här, men får som vanligt inte ändan ur vagnen. Det ger inget vidare intryck för en googlare som söker information, när de flesta artiklarna börjar med en stor blaffig annonsering om hur den borde förbättras. En diskret inramning till sist i artikeln skulle i mitt tycker sitta mycket bättre. -Islander 15 maj 2008 kl. 11.35 (CEST)
Jag tycker att infoga-mallarna ligger bra där de ligger. Visst, de drar uppmärksamheten lite från texten för den som bara är ute efter information men jag tror ändå att man ganska snabbt "kommer förbi den" och kan läsa artikeln istället. Om mallarna placeras på diskussionssidan tror jag att färra artiklar skulle infogas då man inte kommer märka att en artikel är föreslagen för infogning. /-nothingman- 15 maj 2008 kl. 12.33 (CEST)
Jag håller med nothingman, Wikipedia har kvalitetsbrister, exempelvis artiklar som bör infogas, och det är inget som vi bör gömma undan utan det är bra om det framgår tydligt. Med amboxarna så samlas kk-mallarna i en gemensam ruta överst istället för som tidigare lite olika mallar som placerades lite varstans. Infogningar är verkligen något som vi bör ta i tu med, hoppas att någon startar en tävling eller ett projekt!/ Elinnea 15 maj 2008 kl. 13.35 (CEST)
Jo, men infoga-mallar är störande i bra artiklar där någon stub ska infogas. Dår är det bättre om de står längst ner. Diskussionssidan kan också vara bra. /Pieter Kuiper 15 maj 2008 kl. 13.46 (CEST)
Om artikeln x innehåller "x är en bok av y" och artikeln y är utmärkt, ser jag ingen anledning att lägga en infogamall i både x och y, det räcker gott att lägga den i x. /Grillo 15 maj 2008 kl. 17.17 (CEST)
Att en artikel föreslås för infogning är ju ingen kvalitetskritik av innehållet, varför en läsare inte behöver varnas. Den kvalitetsbrist som föreligger är antingen att artikelämnet saknar relevans (för vilket varning är onödigt) eller att artikeln är för kort för att rimligen utgöra en egen artikel (vilket läsaren ser själv). Jag menar alltså inte alls att mitt förslag handlar om att gömma undan kvalitetsbrister, utan om att inte öka på dem med störande mallar när dessa inte behövs. För övrigt håller jag självklart med Grillo om att den bra artikeln absolut inte skall nedlusas med mallen. /dcastor 15 maj 2008 kl. 19.19 (CEST)

Infogningsmallar är inga varningsmallar - men det är inte relevanskontrollmallarna heller. Självklart kan läsaren ha nytta av en tydligt framhävd länk till en eller flera artiklar som föreslås infogas i den man läser. Det rör sig ju i allmänhet om mer specialiserade ämnen, "underartiklar" till huvudartikeln, som lika gärna kunde ingå i denna - det är ju därför förslaget ligger. Om allt innehåll i den mindre artikeln redan finns i den stora, finns inget skäl att använda infoga-mallar öht. Bättre att bara genomföra infogningen. Jag ämnar nu redigera denna sida så att det tydligt framgår varför mallarna ska ligga i bägge artiklarna. Om den som har kompletterande åsikter också redigerar för att få sin synvinkel täckt av texten, torde vi nå en sidversion som motsvarar wikigemenskapens ståndpunkt. // habj 4 september 2008 kl. 16.36 (CEST)

Om inte annat kan ju infogningsmallar (och i än högre grad {{slå ihop}}) meddela läsaren att det råkar finnas en artikel som innehåller mer information. Om vi kan ha stubbmallar och wikifieringsmallar (som inte heller behöver vara en egentlig varning) i artiklarna kan vi ha infogningsmallar där.
andejons 4 september 2008 kl. 16.49 (CEST)

Tyvärr är det krångligtRedigera

Jag har lagt in ett avsnitt som förklarar varför, för den som inte läst licenstexten: Wikipedia:Infogningar#GFDL om infogningar. MiCkE 4 september 2008 kl. 16.43 (CEST)

Ja, om man vill övertolka GFDL och göra det svårt för sig. Vi bör inse att vi förmodligen inte någonstans i projektet följer GFDL enligt dess bokstav. I så fall får vi omedelbart upphöra med översättningar från andra Wikipedior. // habj 4 september 2008 kl. 16.46 (CEST)
GDFL är ingen bra licens med det är den vi har, jag kan inte se att detta går att tolka på så värst många sätt: In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History". MiCkE 4 september 2008 kl. 16.48 (CEST)
Jag tror dock att det går bra att nämna författarna i redigeringskommentaren tillsammans med en länk till ursprungsartikeln, vilket är jobbigt, men duger enligt licensen (efter som alla författare då hamnar i samma dokument). Det kan man också göra vad gäller översättningar. MiCkE 4 september 2008 kl. 16.50 (CEST)
Huruvida det duger enligt licensen eller inte är jävligt tveksamt, men det är den tolkning vi verkar valt att göra. (Se så enkelt det kan gå att uppnå (ett i vart fall temporärt) konsensus när man ägnar sig åt att redigera själva sidan istället för att bara diskutera!) // habj 4 september 2008 kl. 17.02 (CEST)
Visst är det effektivt (och blir bra), men jag skulle inte göra det med så många andra än dig (eftersom de flesta inte förstår konceptet om att vara djärv lika bra som du :-). MiCkE 4 september 2008 kl. 17.08 (CEST)

Engelska Wikipedia hade åtminstone för något år sedan en guide för administratörer att avgöra i vilka fall man ska slå ihop sidhistoriker, och i vilka fall det är olämpligt. Den borde vi leta rätt på och länka till här. // habj 4 september 2008 kl. 17.04 (CEST)

Angående UppdateringsmallenRedigera

Jag gissar att uppdateringsmallen hänsyfter på att Wikipedias innehåll nu licensieras enligt en Creative Commonslicens, och därför behöver texten uppdateras. Det intressanta är om instruktionerna som gäller GFDL kan tas bort, då Wikipedias material nu är licensierat under både GFDL och Creative Commons. Det licensomröstningen för några månader sedan gällde var nämligen om Creative Commonslisensen också skulle införas. Allt vi gör efter införandet av Creative Commonslisensen licensieras under den, men allt som fanns tidigare är fortfarande licensierat enligt GFDL också. Så visst behöver texten uppdateras, men vad skall ändras, och till vad? Det här med licenserna är mycket knivigt. Åsa L 9 juli 2009 kl. 17.09 (CEST)

Plocka bort det. Det är användarnas eget ansvar att läsa och tillämpa licenserna. hejkompis (disk) 15 december 2009 kl. 09.53 (CET)

Den perfekta infogningenRedigera

I anvisningarna står att man (som ett av alternativen) i sammanfattningsfältet för destinationssidan skall lägga in wikilänkar till författarna för texten. (Och i artikeln om redigeringsraden finns uppgiften att man har 200 tecken på sig.) Hur bör man göra? Skall man nämna alla som bidragit enligt historiken (i länkform med hakparenteser?), dvs de som bidragit mest till artikeln, eller alla? Ge gärna ett exempel på hur det bör se ut, om man nu väljer detta alternativ, vilket kanske trots allt verkar vara det lättaste. Eller kan man helt enkelt bara redirekta och kopiera ihop artiklar och även kopiera ihop historikerna? --Xauxa 2 februari 2011 kl. 23.02 (CET)

Som jag förstår leder sammanfogningar av flitigt redigerade artiklar till obegripliga diffar. Är det inte bättre att helt enkelt ge en permanent länk till den använda versionen i redigeringskommentaren, alltså det rekommenderade "Infogar från [[Ursprungsartikeln]]" borde ändras till "Infogar från [[Ursprungsartikeln]] (http://sv.wikipedia.org/...Ursprungsartikeln&oldid=xxx)"? De gamla artiklarna lämnas ju kvar som omdirigeringar och därmed finns historiken kvar i dem, i mycket mer begriplig form. --LPfi 7 mars 2011 kl. 06.45 (CET)
Det kanske vore en framkomlig väg. Tack för tipset. Lägger nu in en permanentlänk efter denna redigering i redigeringsraden omgiven av dubbla hakparenteser, så får vi se hur det blir. --Xauxa 7 mars 2011 kl. 08.48 (CET)
Det gick inte så bra, jag kanske får nöja mej med http-raden utan hakar. Men denna lösning är i alla fall lättare än att börja klippa ihop historiken, hur nu detta skulle kunna göras på läsbart sätt(?). --Xauxa 7 mars 2011 kl. 08.51 (CET)
Lägg bara in en permlänk som den är i redigeringskommentaren, det duger fint och är som jag ser det mycket bättre än historik-kaoset i kombinerade artiklar. Skriv typ "Infogar från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85by%C3%A4lven&oldid=12080368". Njaelkies Lea (d) 7 mars 2011 kl. 08.56 (CET)
Tack, så gör vi. --Xauxa 7 mars 2011 kl. 12.44 (CET)
Ja, det var så jag menade, utom att jag tycker att det är bra att ha artikelnamnet i läsbar och klickbar form (se ditt exempel för det förra och Xauxas erfarenhet för det senare). Jag ändrade i rekommendationen. --LPfi 7 mars 2011 kl. 13.10 (CET)