Wikipedia:Projekt svenska ortnamn i Estland

Äldre karta över västra Estland med svenska och tyska ortnamn

Projekt svenska ortnamn i Estland handlar om att skapa artiklar för de orter i Estland som har ett estlandssvenskt namn.

Stora öarRedigera

klart!
Dagö | Kynö | Moon | Nargö | Nuckö | Odensholm | Ormsö | Runö | Rågöarna | Ösel

StäderRedigera

klart!
Arensburg | Dorpat | Hapsal | Pernau | Reval | Rågervik

ByarRedigera

klart! (eller så inte: en del av dessa är förgreningssidor med rödlänk till den estniska byn)
Aklop (Apelka) | Bakbyn | Bergsby | Birkas | Bisagidbyn | Borrby | Brask | Buskby (Buskas) | Bussby | Bynäs | Bysholm | Derhamn | Derskogen | Diby | Dirslätt | Domers | Enby | Fällarna | Förby | Gambyn | Gutanäs | Hakebacken | Harga | Haversved | Hosby | Hullo | Höbring | Imby | Keip | Kivra | Klottorp | Kolnäs | Korkis | Kärrdal | Kärret | Kärrslätt | Lillbyn | Lukslaggen | Lyckholm | Malmas | Mutas | Norrby | Nyby | Näsbyn | Paj | Pasklep | Persåker | Rickul (Rikul) | Roslep | Rosta | Rumpo | Rälby | Röicks | Saxby | Skåtanäs | Spithamn | Storbyn | Strandbyn (Åsbyn) | Sutlep | Sviby | Söderby | Tammes | Tompo | Uglas | Vippal | Ölbäck | Österby

NaturnamnRedigera

Alebässören | Balgkroken | Bergudden | Borrby holm | Brinkbacken | Dagerort | Derhamnudden | Domesnäs | Dravet | Fladen | Gjusgrundet | Gretagrund | Gräsgrund | Gräsören | Hapsalviken | Harboviken | Hares | Hares sund | Holma | Holmen | Hovsholmen | Hovsnäset | Hulloviken | Hästholmen | Högberget | Kapellbacken | Kapellskåtan | Karlsöarna (Karlsö) | Keipviken | Kjursnäset | Kockskär | Korsbacken | Korset | Korsnäsudden | Kummelskär | Kuns (udden) | Källskogen | Kärrslätt näs | Limo (Limosanden) | Långören | Mannö | Matsalviken | Matsviken | Mellansanken, Norrsanken, Sunnansanken | Moonsundet | Mäln | Neveudden | Norrbynäset | Nygrund Nygrund(et) | Näckman (Näckmansgrund) | Obbholmen | Olasören | Ose sund | Oxholm | Packerort | Pasjorna | Pasklepviken | Pärs (Pers) | Ragnhildsgrundet | Ramsholm | Revalsten | Rickulån | Rings (udden) | Rumpnäset | Rälbyviken | Simpernäs | Sjustacka (Sjustaka) | Skåtabo groppa | Skåtabo klippa | Sorkholm | Spithamnträsket | Spithamnudden | Spihamnviken | Stapelbotten | Storgrundet | Storstensgrundet | Storviken | Sundsten | Sutlepsjön | Svibyberget | Svibyviken | Svorbe | Svorbesundet | Sälflutan | Taknenäset | Tjuckorna | Tjucksundet | Tällnäs | Tälmen | Ulfsö | Viken | Vitberget | Vitnäsviken | Vrangö | Västernäset | Västersundet | Västerviken | Vörstan | Öknäsviken | Östergrundet | Östernäset | Östersundet | Österviken

HerrgårdarRedigera

Birkas herrgård | Bysholms herrgård | Hohenholm | Klottorps herrgård | Lyckholms herrgård | Magnushov | Nyhovet | Padis kloster | Paschleps herrgård | Rickul herrgård | Storhovet | Söderby | Tois | Vippal herrgård

ReferenserRedigera

Marianne Blomqvist (2000) Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner Volym 158. ISBN 951-9087-53-2