Wikipedia:Projekt kyrkobyggnader/Foto/Östergötlands län

Bilder av Vinnerstads kyrka, Asks kyrka, Östergötland, Ekebyborna kyrka, Lönsås kyrka, Vara Styra kyrka samt Fornåsa kyrka har tagits och lagts in i artiklarna. Bilderna ligger på Commons och det finns fler än en bild av Ask och Lönsås. Riggwelter 5 juli 2006 kl.21.57 (CEST)


Bilder av Västra Stenby kyrka, Hagebyhöga kyrka, Fivelstads kyrka och Orlunda kyrka har tagits och finns på Commons samt i respektive artikel. Riggwelter 11 juli 2006 kl.22.34 (CEST)


Bilder av Vallerstads kyrka, Normlösa kyrka, Västerlösa kyrka, Älvestads kyrka, Klockrike kyrka, Brunneby kyrka och Kristbergs kyrka har tagits och finns på Commons samt i respektive artikel. Riggwelter 12 juli 2006 kl.21.55 (CEST)


Bilder av Strå kyrka, Örberga kyrka och Nässja kyrka har tagits. Bilderna finns på Commons och i respektive artikel. Riggwelter 20 juli 2006 kl.21.46 (CEST)