Månadens arbetare Det här är Månadens arbetare just nu! Artikeln är vald i en omröstning med målet att den ska vara så bra som möjligt till nästa månad. Den som gjort det största bidraget får priset månadens arbetare. Hjälp gärna till med arbetet att förbättra artikeln!