Öppna huvudmenyn
 1. Genomarbeta huvudartikeln Stockholm och underartiklar, inkl:
 2. Synkronisera de centrala artiklarna
  • Uppstädning av kategoriträdet (i princip klart för de översta nivåerna /Urbourbo)
  • Skapa genomtänkt navigationsmall & se över korsreferenser
  • Undvik överlappande information
 3. Genomgång av Stockholmsstubbar
 4. Addera bilder (se nedan)
 5. Addera saknade artiklar (se nedan)