Öppna huvudmenyn

[redigera

William Shakespeare i en svensk kontext

Gräsgården i Vadstena, där Shakespeare-pjäser traditionsenligt spelas varje sommar sedan 1996.
Hette verklighetens Guildenstern Gyllenstierna och var svensk diplomat i Erik XIV:s tjänst?
I samband med Fästningsspelen i Varberg har uppsättningar av ett flertal Shakespeare-pjäser genomförts. På senare år har ensemblen 1 2 3 Schtunk fört denna tradition vidare.

Projektet Shakespeare i en svensk kontext syftar till att främja kunskapen om samt förståelsen av William Shakespeares dramatik och lyrik, med särskild hänsyn tagen till de specifika intresse- och problemområden som berör svenska läsares och teaterpublikers möten med den brittiske dramatikerns verk.

Det övergripande syftet med projektet på kort och medellång sikt är att se till att samtliga (och inte bara, som nu, de flesta) Shakespeare-pjäser har en grundläggande svensk Wikipedia-sida, samt att utöka och utveckla de mest knapphändiga av de relevanta sidor som redan existerar; dels när det gäller det generella faktainnehållet men därutöver gärna med exempelvis information om särskilt viktiga och/eller aktuella föreställningar på svenska teatrar och annat som särskilt berör en svensk publik.

Ett intressant men mer långsiktigt mål är att inom ramen för de enskilda artiklarna successivt försöka arbeta fram översiktsbilder och ingångar till den omfattande litteraturvetenskapliga forskningen kring Shakespeares pjäser (inte minst vad gäller rekommenderad vidare läsning utöver Wikipedia-sidorna). Även här är det givetvis särskilt intressant att lyfta fram vad som gjorts på detta område av svenska kritiker och litteraturvetare.

Men precis som Shakespeares pjäser är mer än bara text på papper (eller tecken på en datorskärm) kan även andra bidrag än artiklar främja projektets huvudsyften. Att utveckla samlingen av fri media med koppling till Shakespeare på svenska Wikimedia Commons kan givetvis också ses som ett viktigt delmål i det här sammanhanget (som vanligt under förutsättning att kopieringsrätten respekteras).

Utöver det som ovan nämnts är det givetvis aldrig fel med några udda men roliga bidrag av mer kuriosa-artad karaktär (så länge kopplingen till gamle Will är tydlig); kom ihåg att endast fantasin och tillgång till bra källmaterial sätter gränserna!

[redigera

Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

  • Alla Shakespeare-intresserade som känner att de har något att bidra med välkomnas att göra en insats (allt från minsta stavkontroll till de tyngsta diskussionerna av Kung Lear uppskattas).

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar/Senaste ändringarna

Timon av Aten (påbörjad),Troilus och Cressida (påbörjad), RSC Shakespeare (påbörjad)

  • Har du nyligen skrivit/ändrat en Wikipedia-artikel som behandlar Shakespeare, hans verk eller något dylikt tema? Lägg då gärna till en länk till sidan här!