Öppna huvudmenyn

Anime- och manga-projektet utrustades i början av år 2007 med ett bedömningssystem för att göra det enklare att se över kvaliteten på Wikipedias anime- och manga-artiklar.

OBS! Bedömningssystemet verkar i praktiken[källa behövs] inte ha blivit utnyttjat, och under flera års tid har mycket lite organiserat bedömningsarbete gjorts inom Anime- och manga-projektet. Av praktiska skäl hänvisas numera vidare till Wikipedias allmänna bedömnings- och klassningssystem, som hittas här: Wikipedia:Utmärkta artiklar och här: Wikipedia:Bra artiklar.

Här nedan följer en tabell som beskriver hur en artikel var tänkt att bedömas. Bedömningstabellen lämnas här kvar för den historiskt intresserade.

För artiklar

D-klassad artikel

Kod: {{Animanga|D}}
Artikeln skall:
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:D-klassade anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

C-klassad artikel

Kod: {{Animanga|C}}
Artikeln skall:
 • vara mer utförlig än en stubb
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:C-klassade anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

B-klassad artikel

Kod: {{Animanga|B}}
Artikeln skall:
 • uppfylla kriterierna för C-klassad artikel.
 • vara fri från märkningarna kvalitetskontroll, språkvård, fluff, plagiat och radering.
 • innehålla relevanta externa länkar och sakna icke fungerande externa länkar.
 • ha en tydlig och relevant disposition.
 • samt innehålla följande:
  • för animeproduktioner, mangaserier och light novels:
   • mallen Infobox animanga fullständigt ifylld.
   • omfattande info om eventuell svensk utgivning/visning.
   • tydlig och översiktlit sammanfattning av handlingen.
   • beskrivning av centrala rollfigurer.
   • info om samtliga existerande versioner av produktionen - såväl manga, anime och light novels.
   • länkar till andra adaptioner.
  • för animeproduktioner:
   • rollista - originalröster och i existerande fall svenska röster.
   • En komplett lista över avsnitt om möjligt, en kort sammanfattning till varje avsnitt.
  • för mangakas och animatörer:
   • uppgifter om tid och plats för födelse och död, samt nuvarande boendeort.
   • uförlig filmografi/bibliografi.
   • kortfattad introduktion till personens stildrag och inflytande.
  • för animationstudior och serieförlag:
   • uppgifter om år för grundande och plats nuvarande huvudkontor.
   • sammanfattande filmografi/bibliografi.
   • översikt över företagets betydande mangakas/animatörer.
   • kortfattad introduktion till företagets stildrag och inflytande.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:B-klassade anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

A-klassad artikel

Kod: {{Animanga|A}}
Artikeln skall:
 • uppfylla kriterierna för B-klassad artikel
 • vara fri från stubbavsnitt och märkningarna POV, flytta, och verifieras.
 • ha en mycket god språklig kvalité och vara helt fri från stavfel och grammatiska fel
 • vara fri eller innehålla ytterst få röda länkar.
 • innehålla följande:
  • för animeproduktioner, mangaserier och light novels:
   • kritik, mottagande och eventuella priser och nomineringar
   • analytisk beskrivning av innehållet
   • historisk sammanhang, motiv bakom historian
  • för animeproduktioner:
   • filmmusik
  • för animeserier:
   • avsnittsguide med originalvisningsdatum, samt i existerande fall svenskt tv-visning och svenska avsnittstitlar
  • för studior och förlag:
   • analytisk beskrivning av företagets stildrag och inflytande.
   • historisk översikt över företaget
  • för mangakas och animatörer:
   • analytisk beskrivning av personens stildrag och inflytande.
   • översikt av personens privat- och familjeliv.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:A-klassade anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

Läsvärd artikel

Kod: {{Animanga|L}}
Artikeln skall:
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Läsvärda anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

Utmärkt artikel

Kod: {{Animanga|U}}
Artikeln skall:
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Utmärkta anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar

Obedömd artikel

Kod: {{Animanga|}}
En artikel som inte har någon bedömningskod kommer automatiskt att klassas som en obedömd artikel. En bedömd artikels klassificering bör inte raderas - eventuell ombedömning diskuteras på artikelns diskussionsida.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Obedömda anime och manga-artiklar, Kategori:Projekt Anime och Manga-artiklar


Andra typer av sidor

Mall

Kod: {{Animanga|M}}
En mall som omfattas av projektet.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Projekt Anime och Manga-mallar

Kategori

Kod: {{Animanga|K}}
En kategori som omfattas av projektet.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Projekt Anime och Manga-kategorier

Specialsida

Kod: {{Animanga|SS}}
En sida som omfattas av projektet, men som inte är en artikel, en mall eller en kategori. Exempel på sådana sidor är projektsidor och portaler.
Sidan placeras i kategori(er): Kategori:Anime och manga-specialsidor