Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Projekt översätta källmallar

(Omdirigerad från Wikipedia:PÖK)


Projekt översätta källmallar är ett projekt som ämnar översätta källmallar i artiklar från engelska till svenska, genom botarbete bland annat. Arbetet är än så länge bara i planeringsstadiet, men snart kommer förhoppningsvis arbetet även börja utföras praktiskt.

Se: Kategori:Wikipedia:Projekt översätta källmallar

Innehåll

Mallar som behöver översättasRedigera

Webbref och engelska Cite webRedigera

last, last1, author - författare, sista, efternamn
last2, coauthors - medförfattare, författare2
last3 - författare3
last4 - författare4
last5 - författare5
last6 - författare6
last7 - författare7
last8 - författare8
last9 - författare9
first, first1 - förnamn 
first2 - förnamn2
first3 - förnamn3
first4 - förnamn4
first5 - förnamn5
first6 - förnamn6
first7 - förnamn7
first8 - förnamn8
first9 - förnamn9
authorlink, authorlink1 - författarlänk
authorlink2 - författarlänk2
authorlink3 - författarlänk3
authorlink4 - författarlänk4
authorlink5 - författarlänk5
authorlink6 - författarlänk6
authorlink7 - författarlänk7
authorlink8 - författarlänk8
authorlink9 - författarlänk9
date, year, month, publication-date - datum, publdatum, år, månad, 
work - verk
title - titel
page, pages - sid, sida, sidor
url - url
archiveurl - arkivurl
location - utgivningsort
publisher - utgivare
language - språk
format - format
doi, DOI - doi, DOI
accessdate, accessyear, accessdaymonth, accessmonthday, accessday, accessmonth - hämtdatum
dateformat - datumformat (behövs den här?)
quote - citat
ref - ref (behövs den här?)
separator - separator (behövs den här?)
archivedate - arkivdatum

Webbref och spanska Cita webRedigera

Spanskspråkiga parametrarna (från {{cita web}}) till vänster, svenskspråkiga motsvarigheterna (från {{webbref}}) till höger. Enbart de parametrar som har en motsvarighet i {{webbref}} finns med i denna översättning.

Not 1: "editor" som spansk parameter (som jag inte tagit med nedan) verkar avse namnet på webbredaktören bakom webbplatsen man hänvisar till, medan "editorial" enbart avser större institutioner. Den svenska parametern "utgivare" kan avse såväl institutioner som webbadress (som exempel.se). Eventuellt kanske även "editor"-parameterns information bör föras in i "utgivare"? Om detta är jag osäker.

Not 2: "página" som spansk parameter används om en sida (t.ex. sidan nummer 4) refereras, medan "páginas" som spansk parameter används om flera sidor (t.ex. sidorna nummer 4-7) refereras. Den svenska parameterna "sid" används om såväl enstaka som flera sidor; därför har jag lagt in den som översättning på båda. Detta lär inte leda till något trubbel med att i samma mall behöva översätta två spanska parametrar till en svensk parameter - eftersom "página" och "páginas" aldrig används samtidigt (eftersom de ju utesluter varandra).

Not 3: "idioma" som spansk parameter används endast om språket inte är spanska, medan "språk" som svensk parameter endast används om språket inte är svenska. Således vore det optimala om roboten automatiskt kunde lägga in spanska som variabel under parametern "språk" i de fall "idioma" inte används i den spanska källmallen, och vidare (men inte lika viktigt) automatiskt radera sueco (svenska) i de fall det anges under parametern "idioma".

Not 4: "cita" som spansk parameter (som jag inte tagit med nedan) används för både citat och relevanta beskrivningar av länken. De närmaste svenska parametern är "citat", men "citat" används endast för citat, inte alls för relevanta beskrivningar av länken. På grund av detta inkluderas inte "cita" nedan.

título - titel
fechaacceso - hämtdatum
autor - författare
apellido - efternamn
nombre - förnamn
enlaceautor - författarlänk
fecha - datum
año - år
mes - månad
formato - format
obra - verk
editorial - utgivare
página - sid
páginas - sid
idioma - språk
doi - doi
urlarchivo - arkivurl
fechaarchivo - arkivdatum

TidningsrefRedigera

| författare - author
| rubrik/titel - title
| url - url
| tidning - work
| id - id
| datum - date
| sid - page
| sidor - pages
| författarlänk - authorlink
| hämtdatum - accessdate
| byrå - agency
| författare2 - author2
| författare3 - author3
| författare4 - author4
| författare5 - author5
| författare6 - author6
| författare7 - author7
| författare8 - author8
| författare9 - author9
| språk - language
| utgivningsort - location
| arkivurl - archiveurl
| citat - quote
| arkivdatum - archivedate
| utgivare - publisher
| upplaga - edition
| format - format
| isbn - isbn
| issn - issn
| doi - doi
| författarlänk2 - authorlink2
| författarlänk3 - authorlink3
| författarlänk4 - authorlink4
| författarlänk5 - authorlink5
| författarlänk6 - authorlink6
| författarlänk7 - authorlink7
| författarlänk8 - authorlink8
| författarlänk9 - authorlink9
| oclc - oclc
| pmid  pmid 
| pmc - pmc 
| bibcode - bibcode 
| volym - volume 
| nummer issue 
| utgivningsdatum - publication-date 
| förnamn - first
| förnamn2 - first2
| förnamn3 - first3
| förnamn4 - first4
| förnamn5 - first5
| förnamn6 - first6
| förnamn7 - first7
| förnamn8 - first8
| förnamn9 - first9

Vilka parametrar som finns i och accepteras av Cite news - vilka svenska parametrar ovan som motsvarar

author, author1, authors, last, surname, last1, surname1, - författare
last2, surname2, author2, coauthor, coauthors - författare2
last3, surname3, author3 - författare3
last4, surname4, author4 - författare4
last5, surname5, author5 - författare5
last6, surname6, author6 - författare6
last7, surname7, author7 - författare7
last8, surname8, author8 - författare8
last9, surname9, author9 - författare9
first1, given1, first, given - förnamn/förnamn1
first2, given2 - förnamn2
first3, given3 - förnamn3
first4, given4 - förnamn4
first5, given5 - förnamn5
first6, given6 - förnamn6
first7, given7 - förnamn7
first8, given8 - förnamn8
first9, given9 - förnamn9
author-link, author1-link, authorlink, authorlink1 - författarlänk
author2-link, authorlink2 - författarlänk2
author3-link, authorlink3 - författarlänk3
author4-link, authorlink4 - författarlänk4
author5-link, authorlink5 - författarlänk5
author6-link, authorlink6 - författarlänk6
author7-link, authorlink7 - författarlänk7
author8-link, authorlink8 - författarlänk8
author9-link, authorlink9 - författarlänk9
year, date, publication-date, day, month - datum
dateformat - datumformat
title - rubrik/titel
agency - byrå
journal, periodical, newspaper, magazine, work - tidning
volume - volym
issue, number - nummer
page - sid
pages - sidor
chapter-url, chapterurl, contribution-url - kapitel-url
edition - upplaga
place, location - se nedan
publication-place, place, location - utgivningsort
publisher - utgivare
publication-date - utgivningsdatum
language, in - språk
format - format
id, ID - id 
isbn, ISBN - isbn
issn, ISSN - issn
oclc, OCLC - ocls
pmid, PMID - pmid
pmc, PMC - pmc
bibcode - bibcode
doi, DOI - doi
accessdate, accessdaymonth, accessyear, accessmonthday, accessday, accessmonth - hämtdatum
laysummary - vad gör den här?
laydate - vad gör den här?
ref - ref
separator - separator
archivedate - arkivdatum

BokrefRedigera

{{Cite book}} motsvaras av {{Bokref}}

last|surname|last1|surname1|author1|author|authors|author=författare
last2|surname2|author2|coauthor|coauthors=medförfattare
last3|surname3|author3
last4|surname4|author4
last5|surname5|author5
last6|surname6|author6
last7|surname7|author7
last8|surname8|author8
last9|surname9|author9
first1|given1|first|given=förnamn
first2|given2
first3|given3
first4|given4
first5|given5
first6|given6
first7|given7
first8|given8
first9|given9
author-link|author1-link|authorlink|authorlink1
author2-link|authorlink2
author2-link|authorlink3
author4-link|authorlink4
author5-link|authorlink5
author6-link|authorlink6
author7-link|authorlink7
author8-link|authorlink8
author9-link|authorlink9
year=år
månad
date|publication-date=datum
origyear=origdatum
title=titel
url=url
series=serie
volume
issue|number
journal|periodical|newspaper|magazine
pages|page|at=sid
nopp
chapter|contribution=kapitel
chapter-url|chapterurl|contribution-url=kapitelurl
others=övriga
edition=upplaga
place|location
publication-place|place|location=utgivningsort
publisher=utgivare
publication-date
editor-last|editor-surname|editor1-last|editor1-surname|editor|editors=redaktör
editor2-last|editor2-surname
editor3-last|editor3-surname
editor4-last|editor4-surname
editor-first|editor-given|editor1-first|editor1-given
editor2-first|editor2-given
editor3-first|editor3-given
editor4-first|editor4-given
editor-link|editor1-link
editor2-link
editor3-link
editor4-link
language|in=språk
format=format
id|ID=id
isbn|ISBN=isbn
oclc|OCLC=oclc
bibcode
doi|DOI=doi
doi_brokendate
access-date|accessdate=hämtdatum
översättare
quote=citat
laysummary
laydate
ref
separator
postscript
lastauthoramp
quotes=citat
doilabel=doilabel
accessyear=hämtår

DeltagareRedigera

  1. Tanzania 9 november 2010 kl. 22.06 (CET)
  2. Lavallen 10 november 2010 kl. 11.14 (CET)
  3. Innocent datumbot 25 maj 2011 kl. 21.25 (CEST)
  4. GameOn 17 november 2010 kl. 07.20 (CET)
  5. GameOnBot 17 november 2010 kl. 07.19 (CET)