Kopia av Cite journal från engelska Wikipedia.

Se även {{tidskriftsref}} för motsvarande mall med svenska parameternamn.