Wikipedia:Neutrala röster i begäran om administratörskap

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Observera också att omröstningar numera (2008) sällan anses som särskilt värdefulla när det gäller att skapa regler och riktlinjer på Wikipedia.

Hur skall dom neutrala rösterna i wikipedia:Begäran om administratörskap tolkas?

Omröstningen är avslutad och resultatet blev att blanka röster i fortsättningen ej räknas vid omröstningar rörande administratörskap --RomanNose 27 december 2004 kl.22.19 (CET)


AlternativRedigera

Som nu: (i praktiken en nejröst)

 1. BL 11 december 2004 kl.22.21 (CET)

Ej räknas in:

 1. Solkoll 11 december 2004 kl.22.09 (CET)
 2. Åke Persson 11 december 2004 kl.23.04 (CET)
 3. Lamré 11 december 2004 kl.23.12 (CET)
 4. Damast 12 december 2004 kl.00.04 (CET) Men finnas kvar som alternativ!
 5. Tubaist 12 december 2004 kl.00.07 (CET)
 6. Den fjättrade ankan 12 december 2004 kl.01.23 (CET)
 7. Dan Koehl 12 december 2004 kl.01.51 (CET)
 8. Marsve 12 december 2004 kl.03.31 (CET)
 9. softssa 12 december 2004 kl.16.12 (CET)
 10. Mux 12 december 2004 kl.18.43 (CET)
 11. Muneyama 12 december 2004 kl.18.52 (CET)
 12. Gunnar Larsson 12 december 2004 kl.18.59 (CET)
 13. Hakanand 13 december 2004 kl.10.25 (CET)
 14. Grillo 13 december 2004 kl.18.38 (CET)
 15. \Mike 20 december 2004 kl.22.44 (CET)

Återgå till endast stödjer- och stödjer ej-röster: (Neutralitet kan markeras i diskussion)

 1. RomanNose 12 december 2004 kl.18.40 (CET)
 2. Etxrge 13 december 2004 kl.07.59 (CET)
 3. ShineB 21 december 2004 kl.12.50 (CET)


Räknas som halva nejröster: Detta alternativ skapar bara ett nytt fel i sammanräkningen. Den halva rösten får olika vikt vid olika ställning. Detta alternativ bör utgå. //Åke Persson 11 december 2004 kl.23.04 (CET)

Bra tänkt, vi stryker den. // Solkoll 11 december 2004 kl.23.18 (CET)

Diskussion 1Redigera

Användare:Grillo har i nuläget fått 9 röster för, 3 neutrala och 1 emot. Det är 9 för av 13 totalt, vilket är 69,2 procent positiva. Detta är ganska nära gränsen varför omröstningen får fortsätta ett par dagar till, förslagsvis t.o.m. 13 december 2004. --RomanNose 11 december 2004 kl.19.20 (CET)

Med det sättet att räkna % blir de neutrala en del av nej-sidan. Det tror jag inte de avsåg med sin neutralmarkering. //Åke Persson 11 december 2004 kl.20.40 (CET)
Se omröstningen om Användare:TKU nedan. Sedan är det är tillåtet att ändra sig ;-) --RomanNose 11 december 2004 kl.20.49 (CET)
Det där gör ju ingen skillnad. En neutral röst ger fortfarande samma effekt som en nejröst. Dom borde inte räknas alls. Vad är då vitsen med att rösta neutralt? Vetetusan! =) // Solkoll 11 december 2004 kl.21.04 (CET)
Om det är så att neutralitet får räknas in på det sättet, så behövs inte den kategorin eftersom den i praktiken stöder ett nej och då lika gärna kan vara ett nej. De som vill vara neutrala får då låta bli att rösta, liksom jag gör i de flesta omröstningar jag inte har kan eller vill ta ställning i. Vill man ändå redovisa ett neutralt ställningstagande kan man skriva detta under diskussioner och varken rösta ja eller nej. //Åke Persson 11 december 2004 kl.21.15 (CET)
Håller med! En neutral röst är varken en ja-röst eller en nej-röst. Skall vi återgå till två alternativ? Lamré 11 december 2004 kl.21.32 (CET)
Tror ändå att det främjar viljan att ens försöka rösta om alternativet finns kvar så som de flesta sannolikt avsett med sin neutrala röst, att vara varken ja eller nej. För övrigt är det avsevärt "tyngre" att rösta nej. Och det är inte ovanligt att man därmed också blir ifrågasatt i sin röstning (vilket sällan förekommer för den som röstat ja...) --Damast 11 december 2004 kl.21.38 (CET)

Diskussion 2Redigera

Nu har vi hamnat i trassel igen, som läget är nu verkar en neutral röst ge samma effekt som en nejröst vilket antagligen inte är meningen. Jag tycker att vi borde försöka enas om ett system för hur dessa skall räknas, (en omröstning kanske? =) Jag för min del tycker att dom inte borde räknas alls eller möjligen som halva nejröster (njaröster). // Solkoll 11 december 2004 kl.21.10 (CET)

Ett förslag är att vi bara tillåter för eller emot. Om man är neutral får man avstå från att rösta. RomanNose 11 december 2004 kl.21.24 (CET)
Det är nog det bästa ändå. Neutrala röster fungerar bara om det finns två, (eller flera), möjliga utgångar av en omröstning där båda är förändringar av det nuvarande tillståndet. I det här fallet finns det bara 1, (användaren blir sysop). Alternativet är att ingen förändring sker, (ej sysop). // Solkoll 11 december 2004 kl.21.32 (CET)
I allmänna val räknas blankrösterna för sig... som vägledning kanske? De påverkar inte någon mandatfördelning, men redovisas som avlagda röster i totalen. Tror nog de som har röstat neutralt avsett just den effekten. En markering att man aktivt INTE vill ta ställning. --Damast 11 december 2004 kl.21.33 (CET)
Röstar man neutralt tycker jag det betyder att man ogiltigförklarar processen (som i allmänna val) eller vill att den ska fortsätta tills man får fram ett konsensus inräknat de neutrala rösterna. Därför har ju i det här fallet varken Ja eller Nej något konsensus bakom sig och ingen åtgärd kan genomföras. BL 11 december 2004 kl.22.21 (CET)
Blankröstning i allmänna val, liksom neutralröstning här, är ju inte att ogiltigförklara processen som sådan, tvärtom, man väljer ju att delta, men anser inte att alternativen är vad man vill ha. Om konsensus skulle vara alternativet blev EN enda röst ett veto. Men vi diskuterar inte om konsensus vore ett alternativ för omröstningarna, utan hur man ska förhålla sig till räkningen av de neutrala rösterna. Mängden röstande tror jag kommer minska om alternativen är bara ja eller nej. Vad vinner vi på det? --Damast 12 december 2004 kl.00.03 (CET)
BL har en bra poäng i det ovan, Om man har 11 "för" 2 "neutral" och 3 "emot" så blir resultatet att 68,75% = "för", 12,5% "neutral" och 18,75% "emot" och om man tolkar reglerna så att 75% krävs för att "för" skall gälla så borde 25% krävas för att "emot" skall gälla. I mitt exempel så har inte vare sig "för" eller "emot" fått tillräckligt stort antal röster. Läget blir "remi" =) Det enda man då kan göra är att låta omröstningen fortgå, (till ett visst datum eller "sudden death"), tills något av alternativen har nått över sitt gränsvärde, i alla andra fall kommer "neutral" vara detsamma som "emot". Det är en alternativ lösning (som dessutom är ganska spännande =) // Solkoll 20 december 2004 kl.22.34 (CET)
Bara undrar hur länge omröstningarna brukar fortgå. Den här är nio dagar gammal nu. Och efter julen är väl risken stor att saken faller i glömska om inget beslut tas innan dess? --Damast 20 december 2004 kl.09.17 (CET)
Vi har inget behov att resultatet just nu, så jag föreslår att vi avslutar omröstningen 27 december 2004 klockan 22:00. --RomanNose 20 december 2004 kl.22.14 (CET)
På diskussionssidan har jag föreslagigt nyåret men den 27 går väl lika bra. // Solkoll 20 december 2004 kl.22.22 (CET)
No big deal, jag lade bara till 7 dygn. --RomanNose 20 december 2004 kl.23.30 (CET)

Jag är nöjd med svaret, tyckte väl det viktigaste var att det angavs hur länge röstningen skulle pågå. --Damast 21 december 2004 kl.00.27 (CET)