Wikipedia:Layoutlista över användarrutor efter intresse

Denna sida visar den aktuella layouten hos en grupp av mallar till huvudsidan Wikipedia:Layoutlista över mallar.
Sidorna är till för att enkelt kunna överblicka och välja de olika varianterna av mallar.
Kategoriserade layoutlistor är samlade under Kategori:Wikipedia:Layoutlistor över mallar.
Alla mallar finns inte med på dessa layoutsidor, men alla kategoriserade mallar hittas under Kategori:Mallar och dess underkategorier.

Den användare som vill utsmycka sin användarsida med en intresseskylt kan enkelt lägga in någon av intressemallarna på den genom att skriva {{Användare <intresse>}}, alternativt {{subst:Användare <intresse>}} om man inte vill att innehållet ska ändras om någon till exempel formulerar om texten eller byter ut symbolbilden.

Om man lägger mallen på sin sida, listas man automatiskt även i en användarkategori för personer med samma intresse etc. Se Kategori:Användare efter intresse. Givetvis kan man även lägga in en sådan kategori på sin sida istället för mallen.

IntressenRedigera

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Användare arkeologi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare astronomi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare biologi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare filosofi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare fysik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare geografi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare historia}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare järnvägar}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare kemi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare klassisk musik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare logik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare lokalhistoria}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare matematik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare meteorologi}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare musik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare teknik}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan
{{Användare vetenskap}}

(Diskussion)
(Användning)

användarsidan