Sidan ingick i nybörjarkursen, men har ersatts av Wikipedia:Grundprinciperna.
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Wikipedia har många riktlinjer och policies. Du behöver inte kunna alla med en gång, men nedan följer de viktigaste.

Skriv från en neutral utgångspunkt

redigera

Allt material på Wikipedia ska vara skrivet från en neutral synpunkt, ofta förkortat till NPOV (neutral point of view). Detta innebär att vi brukar eftersträva att återge alla väsentliga ståndpunkter som brukar finnas till ett ämne utan att bedöma vilken som är den korrekta. Wikipedias mål är att vara informativ, inte att övertyga sina läsare om riktigheten i olika ståndpunkter. Denna policy innebär inte att alla artiklar ska vara objektivt skrivna; alla relevanta ståndpunkter ska redovisas, inte bara ett enda perspektiv.

Om du avser bidra mycket kring kontroversiella ämnen som politik och religion, är det viktigt att du börjar med att läsa artikeln Wikipedia:Skriv Wikipedia ifrån en neutral synpunkt. Om ditt främsta intresse är mindre heta ämnen som matematik och frimärken kan du förmodligen vänta med denna läsning.

Upphovsrätt

redigera

Det är mycket viktigt att du inte lägger till material till Wikipedia utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Dessutom brukar de bästa artiklarna vara skrivna utifrån förstahandskunskaper och studier av flera olika källor. Gör dig gärna besväret att jämföra uppgifterna i flera av varandra oberoende källor. När man gör det brukar man alltid hitta egna formuleringar som bättre beskriver ämnet.

Uppförande

redigera
Huvudsida: Wikipedia:Etikett

Med sin öppenhet och lättillgänglighet eftersträvar Wikipedia en välkommande atmosfär och ett samarbete som gör att intelligenta människor kan kommunicera med varandra på ett otvunget sätt. Naturligtvis är inte alla överens hela tiden och diskussioner kan hetta till ibland, men alla bidragsgivare förväntas uppföra sig städat gentemot andra och eftersträva en konstruktiv dialog. Sidan Wikipedia:Etikett finns för dig som vill, eller behöver, läsa mer om just detta.

Den viktigaste regeln att ha i bakhuvudet är att alltid utgå från att andra bidragsgivare vill väl och gör sitt bästa. Tillskriv inte andra illvilja och onda avsikter! Om någon annan gör någonting som gör dig upprörd kan du slänga in en hövlig fråga, antingen på artikelns diskussionssida eller på den andre användarens diskussionssida. Ofta leder det till att pinsamma påhopp och rena missförstånd undviks. Ett gott uppförande gör dessutom att andra lär sig hur man hanterar konflikter vilket i längden bidrar till att bekräfta Wikipedias trevliga atmosfär. Vi är alla en del av samma gemenskap!