Wikipedia:Wikipedia 1.0

(Omdirigerad från Wikipedia:1.0)
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Svensk Wikipedia 1.0, är ett wikipediaprojekt som syftar till en kvalitetsoffensiv för att göra Svenska Wikipedia till den största och bästa svenskspråkiga encyklopedin genom tiderna.

Fråga: Varför beteckningen Svenska Wikipedia 1.0?
Svar: Med beteckningen 1.0 markeras att detta är den första grundläggande versionen av Svenska Wikipedia då all relevant information som kan anses ska ingå i en svenskspråkig encyklopedi skall finnas med. Tanken är också att Svenska Wikipedia då skall ges ut på CD i en "låst" version, som inte ändras, samt även lagras på internet i en motsvarande "låst" version, som komplement till den vanliga redigerbara versionen.

Fråga: OK. Men kvaliteten då? Hur blir Svenska Wikipedia inte bara störst, utan även bäst?
Svar: Kvaliteten på artiklarna är naturligtvis ett problem. För att kunna räknas som bättre än Nordisk familjebok, eller för den del Nationalencyklopedin, behövs många omfattande kvalificerade artiklar, inte bara korta stubbartiklar. Syftet med detta projekt är att åtgärda detta problem.

Här skissar vi på vilken grundläggande information som ska finnas i Svenska Wikipedia när den uppnår 200 000 artiklar. Dock skall man alltid ha i bakhuvudet att Wikipedia inte är en pappersencyklopedi, vilket gör att man kan ha långt fler och mer fördjupande artiklar än de grundläggande fakta som listas nedan. Denna sida handlar om vad som åtminstone bör förkomma i Wikipedia och är alltså inte tänkt att begränsa innehållet i Wikipedia, det gör Wikipedia:Vad Wikipedia inte är.

Något som krävs för att uppnå detta är en bra grundstomme i varje ämnesområde, se gärna Wikipedia:Utvald artikel och kolla i vilka ämnen det inte finns någon utvald artikel, dessa ämnen är oftast de som är i störst behov av förbättring.

En lista över de artiklar som absolut måste finnas på Wikipedia, och helst ska vara fylliga, för att Wikipedia 1.0 ska kunna uppnås ligger under Wikipedia:Artiklar som bör finnas på Wikipedia.

Wikipedia:Kvalitetsgranskningstabeller finns för att man ska få en översikt över basartiklarnas kvalitet, granska gärna och förändra bedömningarna.

GeografiRedigera

SverigeRedigera

FörsamlingarRedigera

Väsk/Församlingar

Samtliga församlingar i Sverige som har existerat från 1950 och framåt ska ha en egen artikel. Dessa skall innehålla:

 • Invånarantal
 • Lokalisering (stift, kontrakt, kommun)
 • Kort terrängbeskrivning
 • Ev. fornlämningar
 • Sammanslagningar från 1900 och framåt.

KyrkobyggnaderRedigera

Det skall finnas en kort beskrivning av varje kyrka i RAÄ:s register. Dessa skall innehålla:

 • status (församlingskyrka/distriktskyrka)
 • lokalisering (ort/stadsdel)
 • församlingstillhörighet
 • grundlagsår
 • kort beskriving av viktigare ombyggnationer (1-3 st, en mening)
 • kort beskrivning viktigare inventarier (1-3 st, en mening).

Län, fylker, amterRedigera

LandskapRedigera

KommunerRedigera

Svenska kommuner
Finska kommuner
Norska kommuner
Danska kommuner

Samtliga kommuner som har existerat från 1950 och framåt ska ha en egen artikel åtskilda från orterna.

De nu existerande kommunernas sidor skall innehålla:

 • Lokalisering (län, landskap)
 • Kort terrängbeskrivning
 • Sammanslagningar från 1900 och framåt.
 • Huvudnäringar.
 • Lista över tätorter i kommunen.
 • Lista över församlingar i kommunen.
 • Lägeskarta (typ)
 • Areal
  • Ranking
  • Landareal, Vattenareal
 • Folkmängd
 • Befolkningstäthet
 • Kommunkod

Historiska kommuner:

 • Lokalisering (län, landskap)
 • Kort terrängbeskrivning
 • Sammanslagningar från 1900 och framåt.

TätorterRedigera

Väsk/Orter

Samtliga nu existerande svenska (och finska?) tätorter ska ha en egen artikel. Dessa skall innehålla:

 • Invånarantal
 • Lokalisering (kommun, församling)
 • Åtminstone en kort beskrivning av orten
  • Industriort: Vilken sorts?
  • Bostadsort: Vart pendlar man?

Övriga världenRedigera

LänderRedigera

 • Historiskt: samtliga riksomedelbara furstendömen eller stadsstater i tysk-romerska riket.

StäderRedigera

Följande städer ska ha egna artiklar.

 • Huvudstäder
 • Städer i Europa med fler än X invånare.
 • Städer i övriga världen med fler än Y invånare.
 • Förutvarande huvudstäder eller mer långvariga kungliga residensstäder
 • Religiösa och lärdomshistoriskt viktiga centra (vilket i ett historiskt perspektiv ofta sammanfaller), till exempel
  • Stiftshuvudstäder med äldre eller idag betydande katedraler.
  • Europeiska universitetsstäder med universitet från före 1600.
  • Städer med religiöst eller arkitekturhistoriskt betydande moskéer eller som varit centra för islamska skolbildningar.
  • Städer med religiöst eller arkitekturhistoriskt betydande synagogor eller som varit centra för judiska skolbildningar.
  • Motsvarande för andra religioner och filosofiska riktningar

Delstater etc.Redigera

Alla delstater/provinser/prefekturer/motsvarande i följande länder ska ha egna artiklar:

 • USA
 • Canada
 • Australien
 • Tyskland
 • Japan
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Italien

PolitikRedigera

PolitikerRedigera

Svenska politiker

Samtliga nuvarande svenska riksdagsledamöter skall ha egna artiklar...

NaturvetenskapRedigera

GrundämnenRedigera

Grundämnen

Samtliga grundämnen skall ha egna artiklar. Dessa skall innehålla:

 • Kemisk beteckning
 • ...

Grenar inom vetenskapenRedigera

Inom fysik ska exempelvis finnas artiklar om astronomi och radioaktivitet. Sådana artiklar ska dels presentera vetenskapsdisciplinens historia, dess nuvarande omfattning och gränser, länka vidare till biografier över betydande vetenskapsmän.

KatalogiseringRedigera

Biologi, geologi och medicin har betydande katalogisering att göra - arter, bergarter, sjukdomar och anatomi måste täckas in.

Vissa av dessa områden kan täckas in kursivt (sydamerikas fladdermaskar behöver nog inte tas upp art för art alla förtielva) men vissa måste täckas helt (att inte ha artiklar om de vanligaste bergarterna i Skandinavien, eller våra inhemska däggdjur, är mindre smickrande).

MedicinRedigera

Inom anatomi ska alla människokroppens organtyper ha egna artiklar.

Industri och affärsverksamhet kopplad till vetenskapenRedigera

Historia och förgrundsaktörer, betydelsefulla processer som möjliggör det samhälle vi lever i idag.

MatematikRedigera

Alla matematiska begrepp som genomgås i svensk gymnasieskola ska ha utförliga artiklar. Därutöver ska viktiga begrepp inom analys, algebra och talteori förklaras.

HistoriaRedigera

 • Mycket inom detta område kan kopieras från Nordisk familjebok, förutsatt att texten wikifieras, språket moderniseras och nationalistiska värderingar ses över.

Svensk historiaRedigera

Regenter och statsministrarRedigera

Alla Sveriges regenter och statsministrar ska ha utförliga artiklar.

Krig etcRedigera

Varje krig och fredsavtal som Sverige varit delaktigt i ska ha en utförlig artikel.

VärldshistoriaRedigera

Betydande kulturerRedigera

Grundartiklar för kulturer och perioder som den egyptiska kulturen eller den svenska stormaktstiden.

Länders historiaRedigera

Alla i dag existerande suveräna stater ska ha en historieartikel.

Löpande historia för olika objektRedigera

Historia för länder och regioner.

Religion och filosofiRedigera

 • Mycket inom detta områdes äldre/historiska delar kan kopieras från Nordisk familjebok om texten moderniseras och wikifieras.

VärldsreligionernaRedigera

Behandlas på liknande sätt som kulturer/perioder.

NäringslivRedigera

Näringsdiscipliner som

 • fiske
 • gruvdrift
 • metallbearbetning
 • kommersiell radio
 • bettleri

behöver alla större intäckande artiklar.

KommunikationerRedigera

 • järnvägar
 • vägar
 • trafik
 • sjöfart
 • flyg
 • telekommunikation
 • IT
 • bredband
 • post

Konst, litteratur, musik, arkitekturRedigera

 • Mycket inom detta områdes äldre/historiska delar kan kopieras från Nordisk familjebok om texten moderniseras och wikifieras.
 • större artiklar om viktigare strömningar och milstolpar
 • mindre artiklar om mindre inflytelserika fenomen
 • biografiska artiklar
 • viktiga verk

Stat och samhälleRedigera

 • Viktiga internationella och nationella institutioner och myndigheter
 • viktiga internationella och nationella föreningar och organisationer
 • biografiska artiklar om människor som grundat föreningar o d eller utmärkt sig på annat sätt
 • beskrivning av olika slags statsskick och "samhällsbyggen"
 • beskrivning av skol- och utbildningsväsen nationellt och internationellt
 • beskrivning av olika samhällsinrättningar (typ bibliotek, arkiv, universitet) generellt och specifika sådana om de är kända

ResurserRedigera