Öppna huvudmenyn

En Wessi är en person som vuxit upp i Västtyskland. Trots att Tyskland officiellt är enat så upplever många av landets invånare de olika delarna som annorlunda och vissa vill inte alltid kännas vid de som bodde på den andra sidan den gamla gränsen mellan Öst- och Västtyskland. Därför identifierar sig många fortfarande sig som t.ex. västtyskar och kallar sig själva för Wessi. En stor kultursskillnad finns mellan tyskar från varsin sida om gränsen och ibland kan även mindre konflikter uppstå mellan fd väst- och östtyskar. Dock kan man även konstatera stora skillnader mellan folk från norra och södra Tyskland.

Bland östtyskar används ibland den nedsättande benämningen Besserwessis på västtyskarna, då många menar att dessa har en nedlåtande attityd gentemot östtyskarna.

Se ävenRedigera