Wernickes area är ett område i bakre delen av temporalloben (tinningloben) i den mänskliga hjärnan som styr vissa aspekter av talförmågan. Området utgör ett centrum för språkförståelse och ligger nära primära hörselkortex.

Bild som visar placeringen av Brocas och Wernickes areor i hjärnan.

Området namngavs av den tyske neurokirurgen Carl Wernicke. Problem i denna del av hjärnan ger upphov till en speciell typ av afasi som kännetecknas av svårigheter med språkets innehåll och betydelse. Denna typ av afasi brukar benämnas sensorisk afasi/Wernickes afasi/impressiv afasi. Talet kan vara flytande men bristerna yttrar sig främst i form av innehåll, nybildningar av ord (neologismer), ordförvrängningar (parafasi) och nedsatt talförståelse.

Se ävenRedigera