Weiner

Wikimedia-förgreningssida

Weiner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: