Web Content Accessibility Guidelines

(Omdirigerad från Webbtillgänglighetsdirektivet)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en del av flera samlingar riktlinjer för tillgänglighet på webben publicerade inom initiativet Web Accessibility Initiative (WAI) från World Wide Web Consortium (W3C). Riktlinjerna specificerar primärt hur man gör innehåll på webbplatser tillgängligt för personer med funktionsnedsättning men även hur användbarhet kan uppnås för alla användare. Den nuvarande versionen WCAG 2.1 publicerades i juni 2018. Den tidigare versionen WCAG 2.0 från december 2008 blev en ISO standard i oktober 2012.[1]

I EU ställer webbtillgänglighetsdirektivet krav på myndigheter och andra offentliga aktörer att uppnå minst nivån AA i den tregradiga skalan som anges i WCAG 2.1. I Sverige implementeras detta EU-direktiv genom Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service, som började gälla den 1 januari 2019. Tillsynsmyndighet är DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).[2][3]. Tidigare utvecklade Verva (Verket för förvaltningsutveckling) riktlinjer för svenska offentliga webbplatser, och publicerade dessa 2006.[4]

KällorRedigera