Waste Isolation Pilot Plant, WIPP, är benämningen på ett slutförvarsprogram för radioaktivt kärnbränsle. En gammal saltgruva i Carlsbad, New Mexicos öken har valts ut som slutförvaringsplats. Förvaringen sker i gruvan 655 meter under marken. Projektet startades av det amerikanska energiministeriet 1979. Första lasten med använt kärnbränsle lagrades 1999 i gruvan. Man hanterar två typer av radioaktivt avfall i gruvan, högradioaktivt använt kärnbränsle ca 4 % och lågradioaktivt material och kläder ca 95 %. Det högradioaktiva materialet hanteras med fjärrstyrda robotar vid förvaring, medan det lågradioaktiva materialet kan hanteras av personal med skyddskläder.

Behållare av kärnavfall på väg till WIPP för förvaring.

Externa länkarRedigera

WIPPs officiella sida