Walter Jon Williams

amerikansk författare
Walter Jon Williams.

Walter Jon Williams, född 1953 i Duluth i Minnesota, är en amerikansk författare, främst aktiv inom science fiction-genren. Hans böcker har ofta drag av cyberpunk, framförallt Hardwired och Voice of the Whirlwind där speciellt den förstnämnda brukar nämnas i samma mening som William Gibsons Neuromancer.

Hans böcker The Green Leopard Plague och Daddy's World har vunnit nebulapriset, flera andra av hans noveller och böcker har blivit nominerade.