WOz, Wizard of Oz-metodik, är en modelleringsmetod för människa-datorinteraktion. Namnet kommer från filmen/boken Wizard of Oz, där trollkarlen satt bakom ett skynke och fick berättelsens hjältar att tro att det var en intelligent maskin de hade med att göra.

Vid WOz-experimenten i talteknologi låter man försökspersoner och försöksledare sitta i separata rum och kommunicera över en talkanal (till exempel telefon) där man låter försöksledaren svara med hjälp av en syntetisk röst. På så sätt kan man på tidigt stadium studera hur människor formulerar sig när de konfronteras med taltekonologiska anordningar.