En votivmässa är inom romersk-katolska kyrkan en mässa med fritt valt tema och således oberoende av kyrkoåret. Tidigare betecknade ordet en mässa för ett särskilt ändamål eller som tacksägelse för gudomlig hjälp.

Se ävenRedigera