Visardiagram över aktiv och reaktiv effekt.
(P) - Aktiv effekt
(Q) - Reaktiv effekt
(S) - Skenbar effekt
(φ) - Fasvinkeln mellan ström och spänning

Voltampere, VA, är måttenheten för skenbar effekt[1] eller kapacitet i växelströmskretsar. Ofta räknas med kilovoltampere (1000 voltampere), vilket förkortas kVA. Den skenbara effekten kan med hjälp av växelstorheternas effektivvärden skrivas som

Skenbar Effekt (VA) = Ström (A) * Spänning (V)

Den verkligt avgivna/förbrukade effekten P fås genom multiplikation med effektfaktorn , där är fasvinkeln mellan spänning och ström, enligt

där U och I är spänningens respektive strömmens effektivvärde.

Voltampere och watt är rent formellt samma enhet. Voltampere används enbart för att tydligt skilja skenbar och aktiv effekt.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”skenbar effekt”. ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skenbar-effekt. Läst 26 februari 2018.