Volgafinska språk är en gren av den finsk-ugriska språkgruppen som utgörs av de mariska språken västmariska och östmariska samt de mordvinska språken erzya och moksja.[1]

Volgafinska språk
Undertyp avuraliska språk
 • finsk-permiska språk
  • finsk-volgaiska språk Redigera

ReferenserRedigera