I Republiken Vitryssland bestäms kriterierna för ortskategorierna genom Republiken Vitrysslands lag den 5 maj 1998 № 154-Z ”Om administrativa och territoriella uppdelningen och om ordningen för att lösa frågor om den administrativa och territoriella anordningen i Republiken Vitryssland”.[1]

Landsbygdsorter är indelade i följande underkategorier:

  • agropoliser (vitryska, pl: аграгарадкі eller ahraharadki; sing: аграгарадок eller ahraharadok) – utvecklade orter med tillverknings- och socialinfrastruktur realiserande statliga sociala miniminormer för deras befolkning och för invånare i de omgivande områdena;
  • samhällen (vitryska, pl: пасёлкі eller pasiolki; sing: пасёлак eller pasiolak), byar (vitryska, pl: вёскі eller vioski; sing: вёска eller vioska) – orter med tillverknings- och socialinfrastruktur som inte är agropoliser;
  • ensamgårdar (vitryska, pl: хутары eller chutary; sing: хутар eller chutar) – orter som inte är agropoliser, byar eller samhällen.

Karta över Vitrysslands största landsbygdsorterRedigera

Landsbygdsorter med folkmängd:

  – 10 000 och mera
  – från 5 000 till 9 999
  – från 2 000 till 4 999
  – från 1 000 till 1 999

Antal landsbygdsorter och folkmängdRedigera

Den 14 oktober 2009 (folkräkning) fanns det i Vitryssland 23 549 landsbygdsorter,[2][3] däribland:

Folkmängd Antal Antal
i procent
Personer Personer
i procent
10 000 och mera &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 0,01 % &&&&&&&&&&022705.&&&&&022 705 0,93 %
från 5 000 till 9 999 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 0,03 % &&&&&&&&&&054934.&&&&&054 934 2,25 %
från 2 000 till 4 999 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 0,25 % &&&&&&&&&0165697.&&&&&0165 697 6,79 %
från 1 000 till 1 999 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&&0234 0,99 % &&&&&&&&&0319944.&&&&&0319 944 13,12 %
från 500 till 999 &&&&&&&&&&&&0799.&&&&&0799 3,39 % &&&&&&&&&0537687.&&&&&0537 687 22,04 %
från 200 till 499 &&&&&&&&&&&01927.&&&&&01 927 8,18 % &&&&&&&&&0616729.&&&&&0616 729 25,28 %
från 100 till 199 &&&&&&&&&&&01922.&&&&&01 922 8,16 % &&&&&&&&&0270125.&&&&&0270 125 11,07 %
från 50 till 99 &&&&&&&&&&&02962.&&&&&02 962 12,58 % &&&&&&&&&0207671.&&&&&0207 671 8,51 %
från 20 till 49 &&&&&&&&&&&05253.&&&&&05 253 22,31 % &&&&&&&&&0167531.&&&&&0167 531 6,87 %
från 10 till 19 &&&&&&&&&&&03601.&&&&&03 601 15,29 % &&&&&&&&&&050781.&&&&&050 781 2,08 %
från 5 till 9 &&&&&&&&&&&02709.&&&&&02 709 11,50 % &&&&&&&&&&018845.&&&&&018 845 0,77 %
från 2 till 4 &&&&&&&&&&&02033.&&&&&02 033 8,63 % &&&&&&&&&&&05984.&&&&&05 984 0,25 %
1 &&&&&&&&&&&&0645.&&&&&0645 2,74 % &&&&&&&&&&&&0645.&&&&&0645 0,03 %
utan befolkning &&&&&&&&&&&01395.&&&&&01 395 5,92 % &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 0,00 %
Summa &&&&&&&&&&023549.&&&&&023 549 100,00 % &&&&&&&&02439278.&&&&&02 439 278 100,00 %

Den 1 januari 2016 fanns det bara 23 201 landsbygdsorter.[4]

Lista över Vitrysslands största landsbygdsorterRedigera

Latinska namnen på listan är skrivna i enlighet med de officiella nationella och internationella translitterationsreglerna.[5][6]

Vitrysslands största landsbygdsorter

Vapen Namn (latinskt) Namn (kyrilliskt) Status (2009) Status (2016) Distrikt (rajon) Region (voblasć) Folkmängd (folkräkning, 2009)
Abrova Аброва by agropolis Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01110.&&&&&01 110
Abuchava Абухава by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01962.&&&&&01 962
Achremaŭcy Ахрэмаўцы agropolis agropolis Braslaŭ distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01312.&&&&&01 312
Aharevičy Агарэвічы by agropolis Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01133.&&&&&01 133
Akciabrskaja Акцябрская by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02180.&&&&&02 180
Akciabrski Акцябрскі samhälle samhälle Smaliavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02271.&&&&&02 271
Akolica Аколіца by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01940.&&&&&01 940
Aĺhomieĺ Альгомель by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01023.&&&&&01 023
Aĺhova Альгова by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01607.&&&&&01 607
Aliachnovičy Аляхновічы agropolis agropolis Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01603.&&&&&01 603
Aĺmany Альманы by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01041.&&&&&01 041
Aĺšany Альшаны by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&06763.&&&&&06 763
Asniežycy Аснежыцы by agropolis Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01223.&&&&&01 223
Astramiečava Астрамечава by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01886.&&&&&01 886
Astrašycki Haradok Астрашыцкі Гарадок by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02302.&&&&&02 302
Atolina Атоліна by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01517.&&&&&01 517
Azdamičy Аздамічы by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01118.&&&&&01 118
Aziarco Азярцо by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01272.&&&&&01 272
Aziarečča Азярэчча samhälle samhälle Kliecks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01003.&&&&&01 003
Azierščyna Азершчына by by Rečyca distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&04624.&&&&&04 624
Aziory Азёры by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&02705.&&&&&02 705
Babiničy Бабінічы by agropolis Orša distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&03426.&&&&&03 426
Babovičy Бабовічы by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01488.&&&&&01 488
Babrovičy Бабровічы by by Kalinkavičy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02100.&&&&&02 100
Bahatyrskaja Багатырская by by Polacks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01552.&&&&&01 552
  Bahdanaŭka Багданаўка by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01642.&&&&&01 642
Baĺšavik Бальшавік agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&03589.&&&&&03 589
Baraŭliany Бараўляны by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&07339.&&&&&07 339
Baravoje Баравое by agropolis Lieĺčycy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01040.&&&&&01 040
Baroŭka Бароўка by by Liepieĺs distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02902.&&&&&02 902
Baroŭka Бароўка by by Vierchniadzvinsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01320.&&&&&01 320
Barsuki Барсукі agropolis agropolis Smaliavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01047.&&&&&01 047
  Bastyń Бастынь by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01342.&&&&&01 342
Biarozki Бярозкі by by Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&03198.&&&&&03 198
Bielaviežski Белавежскі samhälle agropolis Kamianiecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02264.&&&&&02 264
Bielavuša Белавуша by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02602.&&&&&02 602
Bieniakoni Беняконі by agropolis Voranava distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01279.&&&&&01 279
Bierazinskaje Беразінскае agropolis agropolis Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01745.&&&&&01 745
Bieražnoje Беражное by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01917.&&&&&01 917
Biezdziež Бездзеж by agropolis Drahičyns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01058.&&&&&01 058
Bihosava Бігосава by agropolis Vierchniadzvinsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01630.&&&&&01 630
Bloń Блонь by agropolis Puchavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01740.&&&&&01 740
Borkavičy Боркавічы by agropolis Vierchniadzvinsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01116.&&&&&01 116
Bronnaje Броннае by by Rečyca distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01396.&&&&&01 396
Budzionaŭka Будзёнаўка by by Ašmiany distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01050.&&&&&01 050
Bujničy Буйнічы samhälle Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&02419.&&&&&02 419
Bujničy Буйнічы by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01596.&&&&&01 596
Bycień Быцень by agropolis Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01579.&&&&&01 579
Cahieĺnia Цагельня samhälle samhälle Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01277.&&&&&01 277
Ceĺ Цэль by by Asipovičy distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01414.&&&&&01 414
Chaciežyna Хацежына by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01019.&&&&&01 019
Chaĺč Хальч by by Vietka distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01287.&&&&&01 287
Chatyničy Хатынічы by agropolis Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02437.&&&&&02 437
Chodasy Ходасы by agropolis Mscislaŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01854.&&&&&01 854
Cholmieč Холмеч by agropolis Rečyca distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01169.&&&&&01 169
Chomsk Хомск by agropolis Drahičyns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01071.&&&&&01 071
Chorsk Хорск by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01043.&&&&&01 043
Chotamieĺ Хотамель by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01034.&&&&&01 034
Ciareškavičy Цярэшкавічы by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01683.&&&&&01 683
Cichiničy Ціхінічы by agropolis Rahačoŭ distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01584.&&&&&01 584
Cierachoŭka Церахоўка by Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01685.&&&&&01 685
Cimanava Ціманава by agropolis Klimavičy distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01764.&&&&&01 764
Cimkavičy Цімкавічы agropolis agropolis Kapyĺs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01225.&&&&&01 225
Cišoŭka Цішоўка by by Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01054.&&&&&01 054
Čačkava Чачкава by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01001.&&&&&01 001
  Čarnaŭčycy Чарнаўчыцы by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02453.&&&&&02 453
Černi Чэрні by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02685.&&&&&02 685
Čonki Чонкі samhälle samhälle Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02648.&&&&&02 648
Čuchava Чухава by by Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01002.&&&&&01 002
Čyrkavičy Чыркавічы by agropolis Svietlahorsks distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01158.&&&&&01 158
Čyrvonaje Чырвонае samhälle samhälle Žytkavičy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01474.&&&&&01 474
Čysć Чысць samhälle samhälle Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&05422.&&&&&05 422
Dabramysli Дабрамыслі by agropolis Liozna distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01110.&&&&&01 110
Damanava Даманава by agropolis Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01634.&&&&&01 634
Daškaŭka Дашкаўка by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01567.&&&&&01 567
Daŭhinava Даўгінава by agropolis Viliejka distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01110.&&&&&01 110
Doŭhaje Доўгае agropolis agropolis Salihorsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01474.&&&&&01 474
Doŭsk Доўск by agropolis Rahačoŭ distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01732.&&&&&01 732
  Druja Друя samhälle agropolis Braslaŭ distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01149.&&&&&01 149
Družny Дружны samhälle samhälle Puchavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&07984.&&&&&07 984
Dukora Дукора agropolis agropolis Puchavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01304.&&&&&01 304
  Dvarec Дварэц by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01240.&&&&&01 240
Dzianiskavičy Дзяніскавічы by by Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01223.&&&&&01 223
  Dziatlavičy Дзятлавічы by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02332.&&&&&02 332
Dzieraŭnaja Дзераўная by agropolis Stoŭbcy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01406.&&&&&01 406
Dzitva Дзітва samhälle agropolis Lida distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01569.&&&&&01 569
Dzivin Дзівін (landsbygdsort) agropolis Kobryns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&03130.&&&&&03 130
Enierhietykaŭ Энергетыкаў samhälle samhälle Dziaržynsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02453.&&&&&02 453
Farynava Фарынава by by Polacks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02796.&&&&&02 796
Fiadory Фядоры by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01049.&&&&&01 049
Halieva Галева by by Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02468.&&&&&02 468
  Haradnaja Гарадная by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01023.&&&&&01 023
  Haradziec Гарадзец by agropolis Kobryns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01272.&&&&&01 272
Haradzišča Гарадзішча samhälle samhälle Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01129.&&&&&01 129
Hatava Гатава samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&07308.&&&&&07 308
  Hieraniony Геранёны by agropolis Iŭje distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01278.&&&&&01 278
Hiezhaly Гезгалы samhälle agropolis Dziatlava distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01460.&&&&&01 460
Hlinka Глінка by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01132.&&&&&01 132
Hluškavičy Глушкавічы by agropolis Lieĺčycy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02101.&&&&&02 101
Hock Гоцк agropolis agropolis Salihorsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01649.&&&&&01 649
Hresk Грэск by agropolis Slucks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01694.&&&&&01 694
Hudahaj Гудагай samhälle samhälle Astraviecs distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01009.&&&&&01 009
Iĺja Ілья by agropolis Viliejka distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01458.&&&&&01 458
Indura Індура by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01360.&&&&&01 360
Ivaki Івакі by agropolis Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01131.&&&&&01 131
Jahlievičy Яглевічы by by Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01417.&&&&&01 417
Jaječkavičy Яечкавічы by agropolis Ivanava distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01152.&&&&&01 152
Jaromina Яроміна by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&05861.&&&&&05 861
Jazvinki Язвінкі by by Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01000.&&&&&01 000
Jubiliejny Юбілейны samhälle samhälle Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02578.&&&&&02 578
Kadzina Кадзіна by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01781.&&&&&01 781
  Kalodziščy Калодзішчы samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&011445.&&&&&011 445
Kamieniuki Каменюкі by agropolis Kamianiecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01119.&&&&&01 119
Kamunar Камунар agropolis agropolis Buda-Kašaliova distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02374.&&&&&02 374
Kapcevičy Капцэвічы samhälle samhälle Pietrykaŭ distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01478.&&&&&01 478
Karalioŭ Stan Каралёў Стан by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01188.&&&&&01 188
Karanioŭka Каранёўка samhälle samhälle Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01010.&&&&&01 010
Karma Карма by agropolis Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01051.&&&&&01 051
Kaviardziaki Кавярдзякі by by Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01273.&&&&&01 273
  Kažan-Haradok Кажан-Гарадок by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01902.&&&&&01 902
Kliejniki Клейнікі by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01689.&&&&&01 689
Kliepačy Клепачы by agropolis Pružany distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01182.&&&&&01 182
Kopci Копці by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01065.&&&&&01 065
Kozienki Козенкі by by Mazyrs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&03942.&&&&&03 942
Krakoŭka Кракоўка by agropolis Ašmiany distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01020.&&&&&01 020
Krasnaje Краснае by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&03543.&&&&&03 543
Krasnaje Краснае by by Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02868.&&&&&02 868
Krasny Bierah Красны Бераг by agropolis Žlobins distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02280.&&&&&02 280
Kruhaviec-Kalinina Кругавец-Калініна by agropolis Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01010.&&&&&01 010
Krulieŭščyna Крулеўшчына by agropolis Dokšycy distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02687.&&&&&02 687
Krupica Крупіца agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01029.&&&&&01 029
Krupski Крупскі samhälle samhälle Krupki distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01152.&&&&&01 152
Kryničny Крынічны samhälle samhälle Mazyrs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01858.&&&&&01 858
Kryvičy Крывічы agropolis agropolis Salihorsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01054.&&&&&01 054
Kvasoŭka Квасоўка by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01266.&&&&&01 266
  Lachva Лахва by by Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01286.&&&&&01 286
Lapičy Лапічы by agropolis Asipovičy distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01782.&&&&&01 782
Liaskavičy Ляскавічы by by Ivanava distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01359.&&&&&01 359
Liasnaja Лясная by agropolis Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01645.&&&&&01 645
Liasny Лясны samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&011260.&&&&&011 260
Liebiadzioŭka Лебядзёўка by by Žlobins distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01106.&&&&&01 106
Liebiedzieva Лебедзева agropolis agropolis Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01047.&&&&&01 047
Lienina Леніна by agropolis Horki distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01481.&&&&&01 481
Lieninski Ленінскі samhälle agropolis Žabinka distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01705.&&&&&01 705
Lieskaŭka Лескаўка by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01664.&&&&&01 664
Lieščanka Лешчанка by by Navahrudaks distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01340.&&&&&01 340
Linava Лінава by agropolis Pružany distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01691.&&&&&01 691
  Lipniški Ліпнішкі by agropolis Iŭje distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01461.&&&&&01 461
Liubašava Любашава by by Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01042.&&&&&01 042
Liubiščycy Любішчыцы by agropolis Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01157.&&&&&01 157
Liusina Люсіна by agropolis Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01506.&&&&&01 506
Lošnica Лошніца agropolis agropolis Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&06348.&&&&&06 348
Lucki Луцкі samhälle agropolis Žlobins distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01457.&&&&&01 457
Lučniki Лучнікі by agropolis Slucks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01612.&&&&&01 612
Luhavaja Slabada Лугавая Слабада agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01352.&&&&&01 352
  Lunin Лунін by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01472.&&&&&01 472
Lužasna Лужасна by by Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01850.&&&&&01 850
Machro Махро by by Ivanava distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01095.&&&&&01 095
Malaja Bierastavica Малая Бераставіца by agropolis Bierastavica distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01174.&&&&&01 174
  Malieč Малеч by agropolis Biaroza distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01754.&&&&&01 754
Maĺkavičy Малькавічы by agropolis Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01393.&&&&&01 393
Malotkavičy Малоткавічы by agropolis Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01882.&&&&&01 882
Mańkavičy Манькавічы by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02142.&&&&&02 142
Marjina Мар’іна samhälle samhälle Puchavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01251.&&&&&01 251
Masty Pravyja Масты Правыя by agropolis Masty distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01004.&&&&&01 004
Mazalava Мазалава by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01380.&&&&&01 380
Miažysietki Мяжысеткі by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01701.&&&&&01 701
Michanavičy Міханавічы samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&04844.&&&&&04 844
Mičurynskaja Мічурынская by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02559.&&&&&02 559
Milašavičy Мілашавічы by agropolis Lieĺčycy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01011.&&&&&01 011
Minojty Мінойты by by Lida distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01351.&&&&&01 351
Morač Морач agropolis agropolis Kliecks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01191.&&&&&01 191
Motaĺ Моталь by agropolis Ivanava distrikt Brests region &&&&&&&&&&&03998.&&&&&03 998
Muchaviec Мухавец samhälle agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02178.&&&&&02 178
Myšanka Мышанка by by Pietrykaŭ distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01437.&&&&&01 437
Myškavičy Мышкавічы by agropolis Kiraŭsks distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01889.&&&&&01 889
Narač Нарач agropolis agropolis Miadziels distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02581.&&&&&02 581
Nasilava Насілава by by Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01253.&&&&&01 253
Nasovičy Насовічы by agropolis Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01553.&&&&&01 553
Navakolasava Наваколасава samhälle samhälle Stoŭbcy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01602.&&&&&01 602
Navasady Навасады (landsbygdsort) (landsbygdsort) Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&03701.&&&&&03 701
Navasiellie Наваселле by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01285.&&&&&01 285
Noŭka Ноўка by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02640.&&&&&02 640
Novaja Huta Новая Гута by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02651.&&&&&02 651
Novaja Myš Новая Мыш by by Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01370.&&&&&01 370
Novaje Polie Новае Поле samhälle samhälle Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01019.&&&&&01 019
Novazaslonava Новазаслонава by by Liepieĺs distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&02293.&&&&&02 293
Novy Dvor Новы Двор by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01133.&&&&&01 133
Novy Svieržań Новы Свержань by by Stoŭbcy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01982.&&&&&01 982
Novyja Zasimavičy Новыя Засімавічы by by Pružany distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02734.&&&&&02 734
Pahraničny Пагранічны samhälle agropolis Bierastavica distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01445.&&&&&01 445
Pakaliubičy Пакалюбічы by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&03105.&&&&&03 105
Palieski Палескі samhälle agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01067.&&&&&01 067
Paĺminka Пальмінка by agropolis Haradoks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01396.&&&&&01 396
Palykavičy Палыкавічы by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01615.&&&&&01 615
Parachonsk Парахонск by agropolis Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01852.&&&&&01 852
Parafjanava Параф’янава agropolis agropolis Dokšycy distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01040.&&&&&01 040
Parečča Парэчча (landsbygdsort) Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01639.&&&&&01 639
Paviccie Павіцце by agropolis Kobryns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01528.&&&&&01 528
Piatryški Пятрышкі agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01993.&&&&&01 993
Pielišča Пелішча by agropolis Kamianiecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01378.&&&&&01 378
Pieramoha Перамога samhälle samhälle Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01247.&&&&&01 247
Pieršamajskaja Першамайская by agropolis Biaroza distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01765.&&&&&01 765
Pieršamajski Першамайскі samhälle samhälle Lida distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01227.&&&&&01 227
Pieski Пескі by agropolis Biaroza distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01946.&&&&&01 946
Pinkavičy Пінкавічы by by Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&03651.&&&&&03 651
Pirevičy Пірэвічы by agropolis Žlobins distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01147.&&&&&01 147
Prybar Прыбар by by Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01045.&&&&&01 045
Pryluki Прылукі by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01514.&&&&&01 514
Pryvoĺny Прывольны samhälle samhälle Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01961.&&&&&01 961
Puchavičy Пухавічы by agropolis Puchavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01825.&&&&&01 825
Pudaŭnia Пудаўня by agropolis Drybins distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01022.&&&&&01 022
Putryški Путрышкі by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01847.&&&&&01 847
Radastava Радастава by agropolis Drahičyns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01339.&&&&&01 339
  Rakaŭ Ракаў agropolis agropolis Valožyns distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02626.&&&&&02 626
Ramanavičy Раманавічы by by Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01390.&&&&&01 390
Ramanavičy Раманавічы by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01306.&&&&&01 306
Ramieĺ Рамель by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01139.&&&&&01 139
Ratamka Ратамка samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&04376.&&&&&04 376
Razdzialavičy Раздзялавічы by agropolis Hancavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01385.&&&&&01 385
Ražanka Ражанка by agropolis Ščučyns distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01766.&&&&&01 766
Rubieĺ Рубель by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&03695.&&&&&03 695
Rudaŭka Рудаўка by by Niasvižs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01045.&&&&&01 045
Rusino Русіно by agropolis Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01560.&&&&&01 560
Salanoje Саланое by by Žlobins distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01169.&&&&&01 169
Samachvalavičy Самахвалавічы samhälle agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02541.&&&&&02 541
Saračy Сарачы agropolis agropolis Liubańs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01385.&&&&&01 385
Siemiežava Семежава agropolis agropolis Kapyĺs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01142.&&&&&01 142
Siemihoscičy Семігосцічы by by Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01524.&&&&&01 524
Sienica Сеніца agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02242.&&&&&02 242
Siniaŭka Сіняўка by agropolis Kliecks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01404.&&&&&01 404
Siomkava Сёмкава by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01579.&&&&&01 579
Slabada Слабада agropolis agropolis Smaliavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02115.&&&&&02 115
Snoŭ Сноў agropolis agropolis Niasvižs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02420.&&&&&02 420
Soly Солы by agropolis Smarhońs distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01374.&&&&&01 374
Sosny Сосны agropolis agropolis Liubańs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01147.&&&&&01 147
Sporava Спорава by agropolis Biaroza distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01052.&&&&&01 052
Stańkava Станькава by by Dziaržynsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01692.&&&&&01 692
Stara-Barysaŭ Стара-Барысаў agropolis agropolis Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01321.&&&&&01 321
Staŭbun Стаўбун by agropolis Vietka distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01023.&&&&&01 023
Stradzieč Страдзеч by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01579.&&&&&01 579
Ščomyslica Шчомысліца agropolis agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01779.&&&&&01 779
Taĺ Таль by agropolis Liubańs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01065.&&&&&01 065
Tamašoŭka Тамашоўка by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01131.&&&&&01 131
Tarasava Тарасава by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01116.&&&&&01 116
Teĺmy 1 Тэльмы 1 by by Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01985.&&&&&01 985
Tryliesina Трылесіна by agropolis Drybins distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01247.&&&&&01 247
Tuholica Туголіца samhälle samhälle Babrujsks distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01088.&&&&&01 088
Tulava Тулава by agropolis Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01820.&&&&&01 820
Turec-Bajary Турэц-Баяры by by Maladziečna distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01479.&&&&&01 479
Tyškavičy Тышкавічы by agropolis Ivanava distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01251.&&&&&01 251
  Ula Ула samhälle agropolis Biešankovičy distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01069.&&&&&01 069
Uryckaje Урыцкае by agropolis Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&03438.&&&&&03 438
Usiaž Усяж samhälle samhälle Smaliavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01504.&&&&&01 504
Uza Уза by by Buda-Kašaliova distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01293.&&&&&01 293
Uznohi Узногі by Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01569.&&&&&01 569
Valiarjanava Валяр’янава by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01741.&&&&&01 741
Varniany Варняны by agropolis Astraviecs distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01128.&&&&&01 128
Vaschod Васход samhälle agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01775.&&&&&01 775
Vasiliški Васілішкі by agropolis Ščučyns distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01712.&&&&&01 712
Vialiacičy Вяляцічы agropolis agropolis Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01192.&&&&&01 192
Vialičkavičy Вялічкавічы agropolis agropolis Salihorsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01072.&&&&&01 072
Vialikaja Uchaloda Вялікая Ухалода by by Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01200.&&&&&01 200
Vialikaje Maliešava Вялікае Малешава by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01889.&&&&&01 889
Vialikaje Sciklieva Вялікае Сціклева by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01434.&&&&&01 434
Vialiki Trascianiec Вялікі Трасцянец by by Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02527.&&&&&02 527
  Vialikija Čučavičy Вялікія Чучавічы by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02048.&&&&&02 048
Vialikija Liepiasy Вялікія Лепясы by by Kobryns distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01613.&&&&&01 613
Vialikija Matykaly Вялікія Матыкалы by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&02378.&&&&&02 378
Vialikija Sciapaniški Вялікія Сцяпанішкі by by Masty distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01156.&&&&&01 156
Viasieja Вясея by agropolis Slucks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01200.&&&&&01 200
Vićba Віцьба samhälle samhälle Viciebsks distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01438.&&&&&01 438
Viejna Вейна by agropolis Mahilioŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01684.&&&&&01 684
Vieliamičy Велямічы by agropolis Stolins distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01636.&&&&&01 636
Vieluta Велута by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01192.&&&&&01 192
Vieramiejki Верамейкі agropolis agropolis Čerykaŭ distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01374.&&&&&01 374
Vierasnica Верасніца by agropolis Žytkavičy distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01071.&&&&&01 071
Vierciališki Верцялішкі by agropolis Hrodna distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&03282.&&&&&03 282
Višnioŭka Вішнёўка by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01030.&&&&&01 030
Višoŭ Вішоў by agropolis Bialyničy distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01232.&&&&&01 232
Voĺka Волька by by Ivacevičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01037.&&&&&01 037
Vuhly Вуглы by by Barysaŭ distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01611.&&&&&01 611
Vuĺka 1 Вулька 1 by agropolis Luniniecs distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01055.&&&&&01 055
Vysokaje Высокае samhälle samhälle Orša distrikt Viciebsks region &&&&&&&&&&&01162.&&&&&01 162
Zaastraviečča Заастравечча agropolis agropolis Kliecks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01938.&&&&&01 938
Zaazierje Заазер’е agropolis agropolis Niasvižs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01084.&&&&&01 084
Zabalać Забалаць by agropolis Voranava distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&01007.&&&&&01 007
Zamastočča Замасточча by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&02310.&&&&&02 310
Zapollie Заполле by by Pinsks distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01244.&&&&&01 244
Zapollie Заполле agropolis agropolis Červieńs distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01026.&&&&&01 026
Zarečča Зарэчча by by Smaliavičy distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&01321.&&&&&01 321
Zarečča Зарэчча samhälle agropolis Rahačoŭ distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01014.&&&&&01 014
Zaspa Заспа by agropolis Rečyca distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01258.&&&&&01 258
Zašyrje Зашыр’е by agropolis Jeĺsks distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01222.&&&&&01 222
Ziabraŭka Зябраўка samhälle samhälle Homieĺs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&02370.&&&&&02 370
Znamienka Знаменка by agropolis Brests distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01324.&&&&&01 324
Zornaja Зорная by Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&01291.&&&&&01 291
Žamčužny Жамчужны samhälle agropolis Baranavičy distrikt Brests region &&&&&&&&&&&03600.&&&&&03 600
Ždanovičy Ждановічы by agropolis Minsks distrikt Minsks region &&&&&&&&&&&07909.&&&&&07 909
Žhuń Жгунь by agropolis Dobrušs distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01298.&&&&&01 298
Žmuraŭka Жмураўка by by Rečyca distrikt Homieĺs region &&&&&&&&&&&01268.&&&&&01 268
Žyličy Жылічы samhälle agropolis Kiraŭsks distrikt Mahilioŭ region &&&&&&&&&&&01131.&&&&&01 131
  Žyrovicy Жыровіцы by agropolis Slonims distrikt Hrodna region &&&&&&&&&&&02295.&&&&&02 295

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь». (ryska)
  2. ^ Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. Группировка сельских населенных пунктов по численности проживающего в них населения. (ryska)
  3. ^ Population statistics of Eastern Europe. Belarus. All places: 2009 census. Брестская область; Витебская область; Гомельская область; Гродненская область; Минская область; Могилевская область. (ryska)
  4. ^ Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2016. Demographic yearbook of the Republic of Belarus, 2016. S. 24. (ryska) (engelska)
  5. ^ Постановление Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 23 ноября 2000 г. № 15 «Об утверждении Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита». (ryska)
  6. ^ Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. The Roman alphabet transliteration of Belarusian geographical names. (engelska)