Öppna huvudmenyn

Vitfisk beskriver enbart fiskköttets färg, och är inte vetenskapligt definierbart. Betydelse och användning varierar beroende på vem eller var man är, varför begreppet kan anses förvirrande.

VitfiskRedigera

I Sverige står vitfisk för utvalda arter bland karpfiskarna som bland andra mört, ruda, braxen, sarv, id, med flera. Därtill inkluderas ibland sik, siklöja och dylika arter, trots att dessa tillhör laxfiskarna.

White fishRedigera

Internationellt anses begreppet white fish inom fiskerinäringen innefatta arter som lever nära eller på havsbotten. Exempel är torsk, vitling, kummel och kolja (bottennära arter), samt skrubbskädda, sjötunga, piggvar, rödspätta och hälleflundra (bottenlevande arter).

WhitefishRedigera

Ordet whitefish betecknar atlantiska sötvattenfiskar. Dessa är släktena Coregonus (Linné, 1758), Prosopium (Jordan, 1878) och Stenodus (Richardson, 1836) − inalles 68 arter.