Vitenskapsmuseet (VM eller DKNVS-museet) i Trondheim har natur- och kulturhistoriska samlingar och utställningar. De arkeologiska utställningarna visar fynd från sten-, brons- och järnåldern samt vikingatiden. Utöver detta har museet en egen utställning om Trondheims stad under medeltiden, en utställning om sydsamisk kultur och en utställning som visar kyrkokonst och kyrkoinventarier fram till cirka år 1700.

Den gamla huvudingången till museet.

De naturhistoriska utställningarna visar bland annat fåglar, fisk, insekter, mineraler och liknande. Museet är en egen enhet inom universitetet NTNU.