Tidsbegränsad anställning

paraplybegrepp för flera svenska anställningsformer
(Omdirigerad från Visstidsanställning)

En tidsbegränsad anställning är i Sverige en anställning för ett specifikt projekt eller uppdrag i ett företag eller en avdelning som är i behov av extra resurser i form av personal för en begränsad tid. Denna möjlighet har funnits länge i arbetsmarknadslagstiftningen i Sverige, men har sedan mitten av 1990-talet har arbetsgivarna använt den allt oftare.

En tidsbegränsad anställning måste vara särskilt avtalad mellan arbetsgivaren och den anställde. En tidsbegränsad anställning måste också vara specificerad enligt antligen lagen om anställningsskydd (LAS) eller kollektivavtal.

Tidsbegränsade anställningar enligt LAS:

Visstidsanställningar som överenskommits i kollektivavtal: