Vippentorpet

byggnadsminne i Laholms kommun

Vippentorpet, beläget i Ysby socken, Laholms kommun, uppfördes omkring år 1778 och är en högloftsstuga. Beslut om byggnadsminnesförklaring av Vippentorpet togs av länsstyrelsen 2009.[1]

Vippentorpet år 2015.

Riksspelmannen August Ysenius föddes och växte upp på Vippentorpet.

Källor redigera