Villanovakulturen är en rik kultur under den tidiga järnåldern i norra Italien, mellan floderna Po och Tibern.

Villanovakulturen 900f.Kr.
Villanovakulturen

Villanovakulturen fick tidigt grekiska och orientaliska impulser och föregick den högtstående etruskiska kulturen. Kulturen använde tidigt järn till sina redskap. Villanovakulturen lade grunden till de städer där senare den etruskiska civilisationen blomstrade.

LitteraturRedigera

  • Sten- och bronsålderns ABC (1991)