Vilhelm Grønbech

dansk universitetslärare

Vilhelm Peter Grønbech, född 14 juni 1873, död 21 april 1948, var professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet åren 1915-1943. Gift 1947, åtta månader före sin död, med kvinnosakskvinnan och feministen Honorine Hermelin.

Grønbech tog skolämbetsexamen 1897 och verkade en tid som lärare vid Frederiksbergs latin- och realskola, blev 1902 filosofie doktor med avhandlingen Forstudier til tyrkisk lydhistorie och samma år docent i engelska språket och litteraturen. 1911 övergick han till docenturen i religionshistoria, inom vilket område hans huvudsakliga verksamhetsområde faller. Efter att ha avslagit en kallelse till professor i religionshistoria vid Leipzigs universitet, utnämndes han 1915 till professor i samma ämne inom filosofiska fakultet i Köpenhamn. 1918 blev Grønbech teologie hedersdoktor vid Lunds universitet.[1]

BibliografiRedigera

 • 1902 Forstudier til tyrkisk Lydhistorie
 • 1909-1212 Vor folkeæt i Oldtiden I-IV, København (1. Lykkemand og Niding. 2. Midgård og Menneskelivet. 3. Hellighed og Helligdom. 4. Menneskelivet og Guderne)
 • 1913 Soul or Mana, Paper read to the 4th International Congress for the History of Religions at Leyden 1912
 • 1915 Primitiv Religion (Norstedt, 1915)
 • 1916 ”Kultur og Virkelighed”, i Festskrift tillägnad professor Vitalis Norström på 60-årsdagen den 29 januari 1916, s. 159-170
 • 1919 ”Psykisk Forskning”, Nationaltidende. Aftenudgave, 27 och 28 november 1919
 • 1922 Religiøse Strømninger i det nittende Århundrede (Religiösa strömningar under det nittonde århundradet, översättning Axel Nihlén, Norstedt, 1923)
 • 1926 Nordiska myter och sagor (på svenska Natur och kultur, 1926; utgiven på danska 1927)
 • 1930 ”Kvindesag og Arbejderbevægelse”, Kampen om Mennesket, s. 161-185
 • 1933 William Blake. Kunstner. Digter. Mystiker
 • 1930 Kampen om Mennesket
 • 1925-1935 Mystikere i Europa og Indien I-IV (Mystik i Österland och Västerland, översättning Robert Larsson, Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1926)
 • 1935 Friedrich Schlegel i Årene 1791-1808, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab XXII
 • 1935 Jesus Menneskesønnen (Jesus människosonen, översättning Honorine Hermelin, Natur och kultur, 1936)
 • ???? Kampen for en ny Sjæl (Kampen för en ny själ, Natur och kultur, 1940)
 • 1940 Hellenismen I-II
 • 1940 Paulus. Jesu Kristi Apostel (Paulus, Jesu Kristi apostel, översättning Honorine Hermelin, Natur och kultur, 1941)
 • 1941 Kristus. Den opstandne Frelser (Kristus, den uppståndne frälsaren, översättning Honorine Hermelin, Natur och kultur, 1943)
 • 1942-1953 Hellas I-V, København (1. Adelstiden. 2. Revolutionen. 3. Guder og Mennesker. 4. Tænkere og Tragikere. 5. Supplement).
 • 1946-1948 Fire Ord. Redigeret af Vilhelm Grønbech og Hal Koch
 • 1948 Dostojevskij och hans Ryssland (översättning från det danska manuskriptet av Honorine Hermelin, Norstedt, 1948)
 • 1951 Livet er et fund. En bog om humor og tragedie
 • 1954 Ljuset från Akropolis : essäer och föreläsningar (översättning från danskan av Honorine Hermelin Grönbech, Natur och kultur, 1954)
 • 1957 Atombomben og andre essays

ReferenserRedigera

 1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932