Viktad kapitalkostnad, även kallad WACC efter engelskans Weighted average cost of capital, är en metod för att beräkna kostnader för ett företags finansiering. Termen används även för det erhållna värdet av denna metod, vilket är den lägsta avkastning som ett företag kan tolerera för att klara av sina långivares räntekrav och sina ägares avkastningskrav. Därigenom är det ett sätt att ange avkastningskravet på totalt kapital.

BeräkningRedigera

Beräkningen av den viktade kapitalkostnaden sker enligt följande formel:

 

där

 

Definitioner:

  Viktad kapitalkostnad
  Eget kapital
  Främmande kapital (exempelvis skulder)
  Företagets totala kapital
  Avkastningskraveget kapital
  Räntesats på främmande kapital
  Skattesats

Om man löser ut   erhålls den så kallade hävstångsformeln.

Se ävenRedigera

KällorRedigera