VideoGUD är en svensk landstingsfinansierad verksamhet som funnits sedan 2006 och som tillhandahåller videokonst via videostationer i offentlig miljö och anordnar en årlig festival för videokonst och experimentell film.

VideoGUD är ett samarbete mellan landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarna

VideoGUDs videostationer finns utplacerade på vårdinrättningar, bibliotek, skolor, museer och kulturhus runt om länen. Varje år visas två terminsprogram med videokonst på stationerna, ett på hösten och ett på våren. Ett program innehåller fem filmer och varje film visas under tre veckor. Syftet med videostationerna är att öka antalet exponeringsytor för videokonst i det offentliga rummet. Ett viktigt resultat av verksamheten är att aktuell konst av världsklass kan visas även på mindre orter som har begränsat med egna utställningsmöjligheter.

Videokonstfestivalen arrangeras årligen, vanligtvis i maj. Värdskapet för festivalen är ambulerande och flyttar runt mellan länen från år till år. Varje festival innehåller föreläsningar och visning av aktuell videokonst, såväl nationell som internationell. Dessutom arrangeras två tävlingsmoment för filmare och konstnärer med anknytning Gävleborgs län, Dalarna eller Uppsala län.

Externa länkarRedigera