Uppslagsordet ”VMF” leder hit. För förkortningen av lokomotivtillverkaren, se Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun. För andra betydelser, se VMF (olika betydelser).

Veterinärmedicinska Föreningen, VMF, är en svensk studentkår som vänder sig till veterinärmedicine studenter.

Veterinärmedicinska Föreningen (VMF)
     
LärosäteSveriges lantbruksuniversitet
OrtUppsala, Sverige
Antal medlemmar600-700
Bildad1868
ValsystemFöreningsmöten
KårtidningBladmagen
Medlem iMedlemmar, Stödmedlem, Ständig passiv medlem
Webbplatsvmf.se
Uppgifter 2010-06-16
Veterinärstudenter under handledning på Universitetsdjursjukhuset.

Dess huvuduppgift är att ansvara för studiebevakningen vid den svenska Veterinärutbildningen och Djursjukskötarutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, Uppsala, samt för studiebevakningen vid TUVET (Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/ESS och Schweiz), också den stationerad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala sedan våren 2015.

Externa länkar redigera