Öppna huvudmenyn
För pendeltågsstationen Vesterport, se Vesterport station.
Vesterport.jpeg

Vesterport var en av Köpenhamns fyra stadsportar. Vesterport uppbyggdes i en första version 1583 och blev senare återuppbyggd i sten av Frederik III 1668. Portgången i den nya porten var ca 3¾ m på bredden och 4½ m på höjden. Porten renoverades 1722. 1857 revs den, då Köpenhamn inte längre var en befäst stad. På platsen för Vesterport anlades senare Rådhuspladsen. Under en del av 2006 var en fullskalig modell av porten uppställd på Rådhuspladsen.

De tre övriga stadsportarna i Köpenhamn var Østerport, Nørreport och Amagerport.