Vesperbilder (av latin vesper, "afton") kallas framställningar av de på aftonen efter Kristi korsfästelse närmast följande tilldragelserna: nedtagande från korset, Jesus begråtes av de sina (dit hör de s.k. "pietàgrupperna") och Jesu begravning.

KällorRedigera