Calor-Celsius AB var ett svenskt företag inom VVS- och industriinstallationsbranschen.

Calor-Celsius hade sitt ursprung i H. Anderssons vattenledningsaffär som startades 1898 i Umeå och fram till andra världskriget expanderade kraftigt i Norrland.[1] År 1952 blev Jan Backmark verkställande direktör i detta bolag, en post som han sedan 1949 hade i AB Calor & Sjögren i Stockholm, ett företag som startats 1902 av Johan Albert Rydh. Under samma ledning kom även AB Karlstads Svetsindustri (1953), AB P.A. Sjögren (1959) och Oljeeldnings AB Carat (1960).[2] I mitten av 1960-talet blev koncernen Sveriges största företag inom industriinstallationer och i slutet av samma decennium startades även verksamhet i utlandet. År 1970 antogs Calor-Celsius AB som nytt namn för Calor & Sjögren, Celsius-bolagen, P.A. Sjögren, Karlstads Svetsindustri, Holmberg & Ohlsson i Trelleborg och Herbert Dahl i Helsingborg, medan de i likaledes i koncernen ingående företagen Anderssons Värme, Centralsug i Stockholm och Elektro-Ek i Malmö ej berördes av namnbytet.[3] I december 1975 förvärvades Calor-Celsius av AB Götaverken, och kom därmed sedermera att ingå i det statliga Svenska Varv AB.

År 1989, då Calor-Celsius AB var den största enheten inom Celsius Industrier AB, ingick i koncernen bland annat Calor VVS AB (1 700 anställda), Calor-Vanadis AB (industrirörinstallationer, 900 anställda) och dotterbolaget Ludvigsen & Hermann A/S (Danmarks största rörföretag med 800 anställda).[4]. År 1992 köptes Calor av Jan Andersson, Håkan Östlund och Egon Åding. Företaget skildes då från det militärt inriktade Celsius AB. År 2000 köptes Calor av finländska YIT.[5]

ReferenserRedigera

  1. ^ Regeringens skrivelse 1987/88:20 med 1987 års redogörelse för de statliga företagen.
  2. ^ Backmark, F G Jan i Vem är Vem?: Stor-Stockholm (andra upplagan, 1962)
  3. ^ Dagens Nyheter 1970-01-03, sid. 7
  4. ^ Nationalencyklopedin, band 3 (1990), sid. 530
  5. ^ Finska YIT betalar 500 Mkr för Calor Dagens Industri 2000-10-27