Celsius AB

svensk f.d. försvarsindustrikoncern

Celsius AB var en svensk försvarsindustrikoncern. Företaget hade formellt en bakgrund i statliga Svenska Varv som grundats 1977, och fått namnet Celsius Industrier AB 1987. 1991 fick dock företaget en helt ny skepnad i och med att en stor del den statliga ammunitions- och vapentillverkaren Förenade Fabriksverken och Telub gick upp i företaget. Samtidigt köptes Bofors från Nobel Industrier. I och med detta var Celsius en statligt ägd, allmän försvarskoncern där den försvarsinriktade varvsdelen inte utgjorde någon huvuddel. Namnet kortades till Celsius AB 1995, samtidigt som företagsstrukturen ändrades.

Celsius AB
Historik
Grundat1991
Gick upp iSaab AB ()
Upplöst2000

Celsius börsintroducerades i juni 1993, efter att svenska staten sålt cirka 75 procent av aktierna. Eftersom staten behöll A-aktier (motsvarande 11% av kapitalet) behöll dock staten en röstmajoritet om 61,7% i företaget.[1]

År 1993 köpte Celsius NobelTech AB, vilket tidigare hetat Bofors Electronics AB. Detta bolag innehöll all militär verksamhet från Ericsson Radar Electronics som hade sitt ursprung i division M i Mölndal och efterhand utökats med militära delar från Ericsson Radio Systems som i sin tur tagit över militär verksamhet från Svenska Radioaktiebolaget, Stansaab och Datasaab.[2]

16 november 1999 lade Saab AB ett bud på aktierna i Celsius, med löptid till februari 2000. Staten sålde i samband med detta sina aktier till Saab.[3] År 2000 fusionerades Celsius med Saab.[4] I samband med detta såldes vissa delar av Celsius till andra ägare, däribland Kockums som såldes till ThyssenKrupp, och delar av Bofors som såldes till United Defense.

Verkställande direktörer

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera