Öppna huvudmenyn

Verklista för Antonio Vivaldi

Wikimedia-listartikel

Verklista för Antonio Vivaldi. För numreringen av Antonio Vivaldis verk används oftast Ryom-Verzeichnis eller förkortad RV, som skapades av Peter Ryom, men även opusnumrering förekommer. Den ursprungliga förteckningen innehöll 740 nummer. Efterhand som nya verk har upptäckts (eller tidigare tveksamma har autentiserats) är det högsta numret RV 819 (år 2012 när den tidiga versionen av operan Orlando furioso upptäcktes).

Verk med opusnummerRedigera

Förteckning över kompositioner av som publicerades under Vivaldis livstid.

 • Opus 1, tolv sonater för två violiner och generalbas. (1705)
 • Opus 2, tolv sonater för violin och generalbas. (1709)
 • Opus 3, L'estro Armonico (Den harmoniska inspirationen), tolv konserter för olika kombinationer. De mest kända konserterna är nr 6 i a-moll för violin, nr 8 i a-moll för två violiner och nr 10 i h-moll för fyra violiner. (1711)
 • Opus 4, La stravaganza (Det extravaganta), tolv violinkonserter. (ca 1714)
 • Opus 5 (andra delen av Opus 2), fyra sonater för violin och två sonater för två violiner och generalbas. (1716)
 • Opus 6, sex violinkonserter. (1716–21)
 • Opus 7, tolv konserter, två för oboe och 10 för violin. (1716–1717)
 • Opus 8, Il cimento dell'armonia e dell'inventione (Tävlingen mellan harmoni och uppfinning), tolv violinkonserter inkluderar De fyra årstiderna Le quattro stagioni, som är de fyra första konserterna. (1723)
 • Opus 9, La cetra (Harpan), tolv violinkonserter och en för två violiner. (1727)
 • Opus 10, sex flöjtkonserter. (ca 1728)
 • Opus 11, fem violinkonserter, en oboekonsert, den andra i e-moll, RV 277, med namnet "Il favorito". (1729)
 • Opus 12, fem violinkonserter och en utan solo. (1729)

Den påhittade "Opus 13"Redigera

En påstådd "Opus 13", Il pastor Fido (Den trogna herden), komponerades inte av Vivaldi, utan av en bedragare, Nicolas Chédeville. I detta arbete ingår sex sonater för musette de cour, vevlira (vielle), flöjt, blockflöjt, oboe eller violin, samt generalbas. Detta falska verk publicerades 1737 av Chédeville genom en hemlig överenskommelse med Jean-Noël Marchand att publicera en samling av Chédeville kompositioner under namnet Vivaldi. Chedeville tillhandahöll finansiering och fick vinsten. Detta dokumenterades i en notariehandling av Marchand år 1749. Chédeville hade också planer på att skriva och ge ut "Vivaldis Opus 14", men genomförde aldrig det.

SonaterRedigera

Sonater för violin och generalbasRedigera

 • RV 1 sonat A-dur - op. 2:6
 • RV 2 sonat C-dur - relaterad till andra och fjärde satsen i RV 4.
 • RV 3 sonat C-dur
 • RV 4 sonat C-dur - ofullbordad, relaterad till RV 2.
 • RV 5 sonat c-moll
 • RV 6 sonat c-moll - tillägnad Pisendel.
 • RV 7 sonat c-moll - ofullbordad
 • RV 7a sonat
 • RV 8 sonat c-moll - op. 2:7
 • RV 9 sonat D-dur - op. 2:11
 • RV 10 sonat D-dur
 • RV 11 sonat D-dur - ofullbordad
 • RV 12 sonat d-moll
 • RV 13 sonat d-moll - ej autentisk.
 • RV 14 sonat d-moll - op. 2:3
 • RV 15 sonat d-moll
 • RV 16 sonat e-moll - op. 2:9
 • RV 17 sonat e-moll - ofullbordad, relaterad till RV 17a in Manchester.
 • RV 17a sonat e-moll - komplett version av RV 17
 • RV 18 sonat F-dur - op. 5:1 (=13)
 • RV 19 sonat F-dur - tillägnad Pisendel.
 • RV 20 sonat F-dur - op. 2:4
 • RV 21 sonat f-moll - op. 2:10
 • RV 22 sonat G-dur
 • RV 23 sonat G-dur - op. 2:8
 • RV 24 sonat G-dur - ej autentisk
 • RV 25 sonat G-dur
 • RV 26 sonat g-moll
 • RV 27 sonat g-moll - op. 2:1
 • RV 28 sonat g-moll
 • RV 29 sonat A-dur
 • RV 30 sonat A-dur - op. 5:2 (=14)
 • RV 31 sonat A-dur - op. 2:2
 • RV 32 sonat a-moll - op. 2:12
 • RV 33 sonat B-dur - op. 5:3 (=15)
 • RV 34 sonat B-dur
 • RV 35 sonat h-moll - op. 5:4 (=15)
 • RV 36 sonat h-moll - op. 2:5
 • RV 37 sonat h-moll - ofullbordad
 • RV 754 sonat C-dur - "Manchester nr. 12" - relaterad till RV 4.
 • RV 755 sonat D-dur - "Manchester nr. 4" - relaterad till RV 11.
 • RV 756 sonat Ess-dur - "Manchester nr. 11"
 • RV 757 sonat g-moll - "Manchester nr. 3" - relaterad till RV 28.
 • RV 758 sonat A-dur - "Manchester nr. 6" - relaterad till RV 746 och RV 29.
 • RV 759 sonat B-dur - "Manchester nr. 5" - relaterad till RV 34.
 • RV 760 sonat h-moll - "Manchester nr. 10" - relaterad till RV 37.
 • RV 776 sonat G-dur - tveksam autenticitet
 • RV 792 sonat A-dur - inkomplett
 • RV 798 sonat D-dur - "Bergamo"
 • RV 810 sonat D-dur
 • RV 815 sonat C-dur
 • RV 816 sonat D-dur

Sonater för violoncell och generalbasRedigera

 • RV 38 sonat d-moll - förkommen.
 • RV 39 sonat Ess-dur
 • RV 40 sonat e-moll - La Cène edn. nr. 5
 • RV 41 sonat F-dur - La Cène edn. nr. 2
 • RV 42 sonat g-moll
 • RV 43 sonat A-dur - La Cène edn. nr. 3
 • RV 44 sonat a-moll
 • RV 45 sonat B-dur - La Cène edn. nr. 4
 • RV 46 sonat B-dur - La Cène edn. nr. 6
 • RV 47 sonat B-dur - La Cène edn. nr. 1

Sonater för annat instrument och generalbasRedigera

 • RV 48 sonat C-dur (flöjt)
 • RV 49 sonat d-moll (flöjt)
 • RV 50 sonat e-moll (flöjt)
 • RV 51 sonat g-moll (flöjt)
 • RV 52 sonat F-dur (blockflöjt)
 • RV 53 sonat c-moll (oboe)
 • RV 781a sonat A-dur (cembalo)
 • RV 806 sonat G-dur (flöjt)
 • RV 809 sonat C-dur (flöjt)

Il pastor fido, (felaktigt tilskriven Vivaldi)Redigera

Sonater för musette de cour, vevlira, flöjt (blockflöjt), oboe eller violin och generalbas komponerade av Nicolas Chédeville. Se ovan.

 • RV 54 sonat C-dur
 • RV 55 sonat C-dur
 • RV 56 sonat C-dur
 • RV 57 sonat G-dur
 • RV 58 sonat g-moll
 • RV 59 sonat A-dur

Sonater för 2 violin och generalbasRedigera

 • RV 60 sonat C-dur
 • RV 61 sonat C-dur - op. 1:3
 • RV 62 sonat D-dur - op. 1:6
 • RV 63 sonat d-moll - op. 1:12 - baserad på variationer på "La Folia"
 • RV 64 sonat d-moll - op. 1:8
 • RV 65 sonat Ess-dur - op. 1:7
 • RV 66 sonat E-dur - op. 1:4
 • RV 67 sonat e-moll - op. 1:2
 • RV 68 sonat F-dur
 • RV 69 sonat F-dur - op. 1:5
 • RV 70 sonat F-dur
 • RV 71 sonat g-moll
 • RV 72 sonat g-moll - op. 5:6 (=18)
 • RV 73 sonat g-moll - op. 1:1
 • RV 74 sonat g-moll
 • RV 75 sonat A-dur - op. 1:9
 • RV 76 sonat B-dur - op. 5:5 (=17)
 • RV 77 sonat g-moll
 • RV 78 sonat B-dur - op. 1:10
 • RV 79 sonat h-moll - op. 1:11

Sonat för två andra instrument och generalbasRedigera

 • RV 80 sonat G-dur (2 flöjter)
 • RV 81 sonat g-moll (2 oboer)
 • RV 82 sonat C-dur (violin, luta), trio tillägnad greve Wrtby
 • RV 83 sonat c-moll (violin, cello)
 • RV 84 sonat D-dur (flöjt, violin)
 • RV 85 sonat g-moll (violin, luta), trio tillägnad greve Wrtby
 • RV 86 sonat a-moll (blockflöjt, fagott)
 • RV 800 sonat A-dur (2 flöjter)

Sonater för fler än två instrument med generalbasRedigera

 • RV 130 sonat Ess-dur "Santo Sepolcro" (2 violiner, viola)
 • RV 169 sonat h-moll "Santo Sepolcro" (2 violiner, viola)
 • RV 779 sonat C-dur (violin, oboe, obligat orgel, chalumeau, eller skalmeja ad lib)
 • RV 801 sonat C-dur (flöjt (eller violin eller oboe), oboe (eller violin), cello (eller fagott)

Konserter utan orkesterRedigera

 • RV 87 Konsert C-dur (blockflöjt, oboe, 2 violiner)
 • RV 88 Konsert C-dur (flöjt, oboe, violin, fagott)
 • RV 89 Konsert D-dur (flöjt, 2 violiner)
 • RV 90 Konsert D-dur (flöjt/blockflöjt/violin, oboe/violin, violin, fagott/cello), Il gardellino
 • RV 91 Konsert D-dur (flöjt, violin, fagott)
 • RV 92 Konsert D-dur (blockflöjt, violin, cello/fagott)
 • RV 93 Konsert D-dur (luta, 2 violiner), tillägnad greve Wrtby
 • RV 94 Konsert D-dur (blockflöjt, oboe, violin, fagott)
 • RV 95 Konsert D-dur (blockflöjt/violin, oboe/violin, violin, fagott), La pastorella
 • RV 96 Konsert d-moll (flöjt, violin, fagott)
 • RV 97 Konsert F-dur (viola d'amore, 2 horn, 2 oboe, fagott)
 • RV 98 Konsert F-dur (flöjt, oboe, violin, fagott) - relaterad till RV 433 och RV 570; alla kompositioner som bär titeln "La tempesta di mare".
 • RV 99 Konsert F-dur (flöjt, oboe, violin, fagott) - relaterad till RV 571.
 • RV 100 Konsert F-dur (flöjt, violin, fagott)
 • RV 101 Konsert G-dur (blockflöjt, oboe, violin, fagott)
 • RV 102 Konsert G-dur (flöjt, 2 violiner?)
 • RV 103 Konsert g-moll (blockflöjt, oboe, fagott)
 • RV 104 Konsert g-moll (flöjt/violin, 2 violiner, fagott) - relaterad till RV 439, men bär ej titeln La notte
 • RV 105 Konsert g-moll (blockflöjt, oboe, violin, fagott)
 • RV 106 Konsert g-moll (flöjt/violin, violin, fagott/cello)
 • RV 107 Konsert g-moll (flöjt, oboe, violin, fagott)
 • RV 108 Konsert a-moll (blockflöjt, 2 violiner)
 • RV 785 Konsert D-dur (violin) autenticitet ifrågasatt, troligen av Andrea Zani

Konserter och sinfonior för stråkorkester och generalbasRedigera

 • RV 109 Konsert C-dur
 • RV 110 Konsert C-dur
 • RV 111 Konsert C-dur - relaterad till sinfonian för operan "Il Giustino" RV 717.
 • RV 111a Sinfonia C-dur - andra satsen från RV 111 och relaterad till sinfonia från operan "Il Giustino" RV 717.
 • RV 112 Sinfonia C-dur
 • RV 113 Konsert C-dur
 • RV 114 Konsert C-dur
 • RV 115 Konsert C-dur - "Ripieno".
 • RV 116 Sinfonia C-dur
 • RV 117 Konsert C-dur - relaterad till serenaden "La sena festeggiante" RV 693.
 • RV 118 Konsert c-moll
 • RV 119 Konsert c-moll
 • RV 120 Konsert c-moll
 • RV 121 Konsert D-dur
 • RV 122 Sinfonia D-dur
 • RV 123 Konsert D-dur
 • RV 124 Konsert D-dur
 • RV 125 Sinfonia D-dur - ofullbordad
 • RV 126 Konsert D-dur
 • RV 127 Konsert d-moll
 • RV 128 Konsert d-moll
 • RV 129 Konsert d-moll - "Madrigalesco".
 • RV 131 Sinfonia E-dur
 • RV 132 Sinfonia E-dur - ej autentisk.
 • RV 133 Konsert e-moll - Av tveksam äkthet.
 • RV 134 Konsert e-moll
 • RV 135 Sinfonia F-dur
 • RV 136 Konsert F-dur
 • RV 137 Sinfonia F-dur
 • RV 138 Konsert F-dur
 • RV 139 Konsert F-dur - relaterad till RV 543.
 • RV 140 Sinfonia F-dur
 • RV 141 Konsert F-dur
 • RV 142 Konsert F-dur
 • RV 143 Konsert f-moll
 • RV 144 Konsert G-dur - "Introduktion" av G. Tartini.
 • RV 145 Konsert G-dur
 • RV 146 Sinfonia G-dur
 • RV 147 Sinfonia G-dur
 • RV 148 Sinfonia G-dur - senare flyttad till Anh. 68 av Ryom.
 • RV 149 Sinfonia G-dur
 • RV 150 Konsert G-dur
 • RV 151 Konsert G-dur - "Alla rustica"
 • RV 152 Konsert g-moll - "Ripieno"
 • RV 153 Konsert g-moll
 • RV 154 Konsert g-moll
 • RV 155 Konsert g-moll
 • RV 156 Konsert g-moll
 • RV 157 Konsert g-moll
 • RV 158 Konsert A-dur - "Ripieno"
 • RV 159 Konsert A-dur
 • RV 160 Konsert A-dur
 • RV 161 Konsert a-moll
 • RV 162 Sinfonia B-dur
 • RV 163 Konsert B-dur - "Conca"
 • RV 164 Konsert B-dur
 • RV 165 Konsert B-dur
 • RV 166 Konsert B-dur
 • RV 167 Konsert B-dur
 • RV 168 Sinfonia h-moll
 • RV 169 Sinfonia h-moll
 • RV 741 Sinfonia C-dur - förkommen
 • RV 786 "Sonat" D-dur
 • RV 802 Sinfonia C-dur (Con Ti "Improvvisata")

Konserter för ett eller flera soloinstrument, stråkorkester med generalbasRedigera

ViolinkonserterRedigera

 • RV 170 Konsert C-dur
 • RV 171 Konsert C-dur - överskrift Sua Maestà Cesarea e Cattolica
 • RV 172 Konsert C-dur - tillägnad Pisendel.
 • RV 172a Konsert C-dur - relaterad till RV 172, dock av tveksam äkthet och ej komplett.
 • RV 173 Konsert C-dur - op. 12:4
 • RV 174 Konsert C-dur - förkommen
 • RV 175 Konsert C-dur
 • RV 176 Konsert C-dur
 • RV 177 Konsert C-dur
 • RV 178 Konsert C-dur - - op. 8:12. (=RV 449)
 • RV 179 Konsert C-dur - relaterad till RV 581.
 • RV 179a Konsert C-dur - tredje satsen härstammar från RV 179, ofullbordad
 • RV 180 Konsert C-dur - op. 8:6, Il piacere
 • RV 181 Konsert C-dur
 • RV 181a Konsert C-dur - op. 9:1, Två satser från RV 181, en sats från RV 183.
 • RV 182 Konsert C-dur
 • RV 183 Konsert C-dur
 • RV 184 Konsert C-dur
 • RV 185 Konsert C-dur - op. 4:7
 • RV 186 Konsert C-dur
 • RV 187 Konsert C-dur
 • RV 188 Konsert C-dur - op. 7:2
 • RV 189 Konsert C-dur
 • RV 190 Konsert C-dur
 • RV 191 Konsert C-dur
 • RV 192 Sinfonia C-dur
 • RV 192a Sinfonia C-dur - ofullbordad
 • RV 193 Konsert C-dur - förkommen
 • RV 194 Konsert C-dur
 • RV 195 Konsert C-dur - Roger #417.
 • RV 196 Konsert c-moll - op. 4:10
 • RV 197 Konsert c-moll
 • RV 198 Konsert c-moll
 • RV 198a Konsert c-moll - op. 9:11
 • RV 199 Konsert c-moll - Il sospetto
 • RV 200 Konsert c-moll - förkommen
 • RV 201 Konsert c-moll
 • RV 202 Konsert c-moll - op. 11:5
 • RV 203 Konsert D-dur
 • RV 204 Konsert D-dur - op. 4:11
 • RV 205 Konsert D-dur - tillägnad Pisendel
 • RV 206 Konsert D-dur
 • RV 207 Konsert D-dur - op. 11:1
 • RV 208 Konsert D-dur - Grosso Mogul, transkriberad av Bach, BWV 594.
 • RV 208a Konsert D-dur - op. 7:11
 • RV 209 Konsert D-dur
 • RV 210 Konsert D-dur - op. 8:11
 • RV 211 Konsert D-dur
 • RV 212 Konsert D-dur - Concerto fatto per la solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padova 1712
 • RV 212a Konsert D-dur
 • RV 213 Konsert D-dur
 • RV 213a Konsert D-dur - härstammar från tredje satsen från RV 213, ofullbordad
 • RV 214 Konsert D-dur - op. 7:12
 • RV 215 Konsert D-dur
 • RV 216 Konsert D-dur - op. 6:4
 • RV 217 Konsert D-dur
 • RV 218 Konsert D-dur
 • RV 219 Konsert D-dur
 • RV 220 Konsert D-dur - Roger #432/433.
 • RV 221 Konsert D-dur - violino in tromba
 • RV 222 Konsert D-dur
 • RV 223 Konsert D-dur - relaterad till RV 263a och RV 762.
 • RV 224 Konsert D-dur
 • RV 224a Konsert D-dur - andra satsen härstammar från RV 224.
 • RV 225 Konsert D-dur
 • RV 226 Konsert D-dur
 • RV 227 Konsert D-dur
 • RV 228 Konsert D-dur
 • RV 229 Konsert D-dur
 • RV 230 Konsert D-dur - op. 3:9. Bach BWV 972.
 • RV 231 Konsert D-dur
 • RV 232 Konsert D-dur
 • RV 233 Konsert D-dur
 • RV 234 Konsert D-dur - "L'inquietudine".
 • RV 235 Konsert d-moll
 • RV 236 Konsert d-moll - op. 8:9. (=RV 454)
 • RV 237 Konsert d-moll - tillägnad Pisendel.
 • RV 238 Konsert d-moll - op. 9:8
 • RV 239 Konsert d-moll - op. 6:6
 • RV 240 Konsert d-moll
 • RV 241 Konsert d-moll
 • RV 242 Konsert d-moll - op. 8:7. Tillägnad Pisendel.
 • RV 243 Konsert d-moll - violino senza cantin, för violin utan E-sträng.
 • RV 244 Konsert d-moll - op. 12:2
 • RV 245 Konsert d-moll
 • RV 246 Konsert d-moll
 • RV 247 Konsert d-moll
 • RV 248 Konsert d-moll
 • RV 249 Konsert d-moll - op 4:8
 • RV 250 Konsert B-dur
 • RV 251 Konsert B-dur
 • RV 252 Konsert B-dur
 • RV 253 Konsert Ess-dur - op. 8:5.La tempesta di mare
 • RV 254 Konsert B-dur
 • RV 255 Konsert B-dur - förkommen
 • RV 256 Konsert B-dur - Il ritiro
 • RV 257 Konsert B-dur
 • RV 258 Konsert B-dur
 • RV 259 Konsert B-dur - op. 6:2
 • RV 260 Konsert B-dur
 • RV 261 Konsert B-dur
 • RV 262 Konsert B-dur
 • RV 263 Konsert E-dur
 • RV 263a Konsert E-dur - op. 9:4
 • RV 264 Konsert E-dur
 • RV 265 Konsert E-dur - op. 3:12. Bach BWV 976.
 • RV 266 Konsert E-dur
 • RV 267 Konsert E-dur
 • RV 268 Konsert E-dur
 • RV 269 Konsert E-dur - op 8:1. Il primavera (Våren)
 • RV 270 Konsert E-dur - Il ruposo - Per il Santissimo Natale.
 • RV 270a Konsert E-dur - RV 270 med annorlunda 2:a sats; ofullbordad
 • RV 271 Konsert E-dur - L'amoroso
 • RV 272 Konsert e-moll - Av J.A. Hasse; borttagen från listan och flyttad till Anh. 64 och 64a.
 • RV 273 Konsert e-moll
 • RV 274 Konsert e-moll
 • RV 275 Konsert e-moll - Roger #432/433.
 • RV 275a Konsert e-moll - relaterad till RV 430
 • RV 276 Konsert e-moll - Roger #188.
 • RV 277 Konsert e-moll - op. 11:2, Il favorito.
 • RV 278 Konsert e-moll
 • RV 279 Konsert e-moll - op. 4:2
 • RV 280 Konsert e-moll - op. 6:2
 • RV 281 Konsert e-moll
 • RV 282 Konsert F-dur
 • RV 283 Konsert F-dur
 • RV 284 Konsert F-dur - op. 4:9
 • RV 285 Konsert F-dur
 • RV 285a Konsert F-dur - op. 7:5
 • RV 286 Konsert F-dur - Concerto per la solennità di S. Lorenzo
 • RV 287 Konsert F-dur
 • RV 288 Konsert F-dur
 • RV 289 Konsert F-dur
 • RV 290 Konsert F-dur - förkommen.
 • RV 291 Konsert F-dur - Walsh #6 of his Op. 4.
 • RV 292 Konsert F-dur
 • RV 293 Konsert F-dur - op. 8:3, L'Autumno (Hösten)
 • RV 294 Konsert F-dur - Il ritiro
 • RV 294a Konsert F-dur - op. 7:10, Il ritiro
 • RV 295 Konsert F-dur
 • RV 296 Konsert F-dur
 • RV 297 Konsert f-moll - op. 8:4, L'inverno (Vintern)
 • RV 298 Konsert G-dur - op. 4:12
 • RV 299 Konsert G-dur - op. 7:8. Bach BWV 973.
 • RV 300 Konsert G-dur - op. 9:10
 • RV 301 Konsert G-dur - op. 4:3
 • RV 302 Konsert G-dur
 • RV 303 Konsert G-dur
 • RV 304 Konsert G-dur - förkommen.
 • RV 305 Konsert G-dur - förkommen.
 • RV 306 Konsert G-dur
 • RV 307 Konsert G-dur
 • RV 308 Konsert G-dur - op. 11:4
 • RV 309 Konsert G-dur - Il mare tempestoso; förkommen.
 • RV 310 Konsert G-dur - op. 3:3. Bach BWV 978.
 • RV 311 Konsert G-dur - violino in tromba
 • RV 312 Konsert G-dur
 • RV 313 Konsert G-dur - violino in tromba
 • RV 314 Konsert G-dur – tillägnad Pisendel.
 • RV 314a Konsert G-dur
 • RV 315 Konsert g-moll - op. 8:2, L'estate (sommaren)
 • RV 316 Konsert g-moll - förkommen; Bach BWV 975.
 • RV 316a Konsert g-moll - op. 4:6
 • RV 317 Konsert g-moll - op. 12:1
 • RV 318 Konsert g-moll - op. 6:3
 • RV 319 Konsert g-moll
 • RV 320 Konsert g-moll - ofullbordad
 • RV 321 Konsert g-moll
 • RV 322 Konsert g-moll - ofullbordad
 • RV 323 Konsert g-moll
 • RV 324 Konsert g-moll - op. 6:1
 • RV 325 Konsert g-moll
 • RV 326 Konsert g-moll - op. 7:3
 • RV 327 Konsert g-moll
 • RV 328 Konsert g-moll
 • RV 329 Konsert g-moll
 • RV 330 Konsert g-moll
 • RV 331 Konsert g-moll
 • RV 332 Konsert g-moll - op. 8:8
 • RV 333 Konsert g-moll
 • RV 334 Konsert g-moll - op. 9:3, relaterad till RV 460.
 • RV 335 Konsert A-dur - Walsh #435; relaterad till RV 518, men av tveksam autenticitet.
 • RV 335a Konsert A-dur - "Il rosignuolo" andra satsen skiljer sig från RV 335.
 • RV 336 Konsert A-dur - op. 11:3
 • RV 337 Konsert A-dur - förkommen.
 • RV 338 Konsert A-dur - Walsh #454 tillskriven J. Meck flyttad till Anh. 65.
 • RV 339 Konsert A-dur
 • RV 340 Konsert A-dur
 • RV 341 Konsert A-dur
 • RV 342 Konsert A-dur
 • RV 343 Konsert A-dur - Scordatura violin.
 • RV 344 Konsert A-dur
 • RV 345 Konsert A-dur - op. 9:2
 • RV 346 Konsert A-dur
 • RV 347 Konsert A-dur - op. 4:5
 • RV 348 Konsert A-dur - op. 9:6. Scordatura för violin.
 • RV 349 Konsert A-dur
 • RV 350 Konsert A-dur
 • RV 351 Konsert A-dur - förkommen.
 • RV 352 Konsert A-dur
 • RV 353 Konsert A-dur
 • RV 354 Konsert a-moll - op. 7:4
 • RV 355 Konsert a-moll - tveksam autenticitet
 • RV 356 Konsert a-moll - op. 3:6
 • RV 357 Konsert a-moll - op. 4:4
 • RV 358 Konsert a-moll - op. 9:5
 • RV 359 Konsert B-dur - op. 9:7
 • RV 360 Konsert B-dur - ofullbordad
 • RV 361 Konsert B-dur - op. 12:6
 • RV 362 Konsert B-dur - op 8:10, La caccia
 • RV 363 Konsert B-dur - Il corneto da posta
 • RV 364 Konsert B-dur - Roger #432/433.
 • RV 364a Konsert B-dur – andra satsen skiljer sig från RV 364
 • RV 365 Konsert B-dur
 • RV 366 Konsert B-dur - Il Carbonelli
 • RV 367 Konsert B-dur
 • RV 368 Konsert B-dur
 • RV 369 Konsert B-dur
 • RV 370 Konsert B-dur
 • RV 371 Konsert B-dur
 • RV 372 Konsert B-dur
 • RV 373 Konsert B-dur - op. 7:9
 • RV 374 Konsert B-dur - op. 7:6
 • RV 375 Konsert B-dur
 • RV 376 Konsert B-dur
 • RV 377 Konsert B-dur
 • RV 378 Konsert B-dur - ofullbordad
 • RV 379 Konsert B-dur - op. 12:5
 • RV 380 Konsert B-dur
 • RV 381 Konsert B-dur - relaterad till RV 528 och RV 383a; Bach BWV 980.
 • RV 382 Konsert B-dur
 • RV 383 Konsert B-dur
 • RV 383a Konsert -dur - op. 4:1. relaterad till RV 381
 • RV 384 Konsert h-moll
 • RV 385 Konsert h-moll
 • RV 386 Konsert h-moll
 • RV 387 Konsert h-moll
 • RV 388 Konsert h-moll
 • RV 389 Konsert h-moll
 • RV 390 Konsert h-moll
 • RV 391 Konsert h-moll - op. 9:12
 • RV 742 Konsert D-dur - ("sinfonia") fragment.
 • RV 743 Konsert f-moll förkommen.
 • RV 744 Konsert A-dur - fragment, endast första och andra satsen
 • RV 745 Konsert B-dur - fragment; endast tredje satsen.
 • RV 752 Konsert D-dur förkommen.
 • RV 761 Konsert c-moll - ("sonata") relaterad till RV 201.
 • RV 762 Konsert E-dur - relaterad till RV 223.
 • RV 763 Konsert A-dur - L'ottavina, relaterad till RV 353.
 • RV 768 Konsert A-dur - relaterad till RV 396.
 • RV 769 Konsert d-moll - relaterad till RV 393.
 • RV 770 Konsert d-moll - relaterad till RV 395.
 • RV 771 Konsert c-moll - ofullbordad
 • RV 772 Konsert D-dur - ofullbordad
 • RV 773 Konsert F-dur - ofullbordad
 • RV 790 Konsert B-dur - inkomplett
 • RV 791 Konsert B-dur - inkomplett
 • RV 794 Konsert F-dur - inkomplett
 • RV 813 Konsert d-moll - tid. Anh. 10
 • RV 817 Konsert d-moll - tid. Anh. 86
 • RV 818 Konsert D-dur - tid. Anh. 72

Konserter för viola d'amoreRedigera

 • RV 392 Konsert D-dur
 • RV 393 Konsert d-moll
 • RV 394 Konsert d-moll
 • RV 395 Konsert d-moll
 • RV 395a Konsert d-moll
 • RV 396 Konsert A-dur - relaterad till RV 744.
 • RV 397 Konsert a-moll

CellokonserterRedigera

 • RV 398 Konsert C-dur
 • RV 399 Konsert C-dur
 • RV 400 Konsert C-dur
 • RV 401 Konsert c-moll
 • RV 402 Konsert c-moll
 • RV 403 Konsert D-dur
 • RV 404 Konsert D-dur
 • RV 405 Konsert d-moll
 • RV 406 Konsert d-moll - relaterad till RV 481.
 • RV 407 Konsert d-moll
 • RV 408 Konsert Ess-dur
 • RV 409 Konsert e-moll (även fagott)
 • RV 410 Konsert F-dur
 • RV 411 Konsert F-dur
 • RV 412 Konsert F-dur
 • RV 413 Konsert G-dur
 • RV 414 Konsert G-dur
 • RV 415 Konsert G-dur - av tveksam äkthet
 • RV 416 Konsert g-moll
 • RV 417 Konsert g-moll
 • RV 418 Konsert a-moll
 • RV 419 Konsert a-moll
 • RV 420 Konsert a-moll
 • RV 421 Konsert a-moll
 • RV 422 Konsert a-moll
 • RV 423 Konsert B-dur
 • RV 424 Konsert h-moll
 • RV 787 Konsert e-moll ("sinfonia", inkomplett)
 • RV 788 Konsert B-dur (inkomplett)

MandolinkonsertRedigera

 • RV 425 Konsert C-dur

FlöjtkonserterRedigera

 • RV 426 Konsert D-dur
 • RV 427 Konsert D-dur
 • RV 428 Konsert D-dur - op. 10:3, Il gardellino, relaterad till RV 90.
 • RV 429 Konsert D-dur
 • RV 430 Konsert e-moll - relaterad till RV 275a.
 • RV 431 Konsert e-moll - ofullbordad
 • RV 432 Konsert e-moll - ofullbordad, relaterad till RV 484
 • RV 433 Konsert F-dur - op. 10:1, La tempesta di mare, relaterad till RV 98 och RV 570.
 • RV 434 Konsert F-dur - op. 10:5, relaterad till RV 442.
 • RV 435 Konsert G-dur - op. 10:4, Publicerad i Amsterdam av Le Cene (#544).
 • RV 436 Konsert G-dur
 • RV 437 Konsert G-dur - op. 10:6, relaterad till RV 101.
 • RV 438 Konsert G-dur - relaterad till RV 414.
 • RV 439 Konsert g-moll - op. 10:2, La notte, relaterad till RV 104.
 • RV 440 Konsert a-moll
 • RV 750 Konsert d-moll
 • RV 783 Konsert D-dur
 • RV 784 Konsert G-dur - förlorad
 • RV 793 Konsert C-dur - inkomplett
 • RV 805 Konsert G-dur

BlockflöjtskonserterRedigera

 • RV 441 Konsert c-moll
 • RV 442 Konsert F-dur

PiccolaflöjtkonserterRedigera

 • RV 443 Konsert C-dur
 • RV 444 Konsert C-dur
 • RV 445 Konsert a-moll

OboekonserterRedigera

 • RV 446 Konsert C-dur
 • RV 447 Konsert C-dur - relaterad till RV 448 och RV 470.
 • RV 448 Konsert C-dur - relaterad till RV 447 och RV 470.
 • RV 449 Konsert C-dur - op. 8:12 (=RV 178)
 • RV 450 Konsert C-dur - relaterad till RV 471.
 • RV 451 Konsert C-dur
 • RV 452 Konsert C-dur
 • RV 453 Konsert D-dur
 • RV 454 Konsert d-moll - op. 8:9 (=RV 236)
 • RV 455 Konsert F-dur
 • RV 456 Konsert F-dur
 • RV 457 Konsert F-dur - relaterad till RV 485.
 • RV 458 Konsert F-dur
 • RV 459 Konsert g-moll - ofullbordad
 • RV 460 Konsert g-moll - op. 11:6. relaterad till RV 334.
 • RV 461 Konsert a-moll
 • RV 462 Konsert a-moll
 • RV 463 Konsert a-moll - relaterad till RV 500.
 • RV 464 Konsert B-dur - op. 7:7. av tveksam äkthet
 • RV 465 Konsert B-dur - op. 7:1. av tveksam äkthet

FagottkonserterRedigera

 • RV 466 Konsert C-dur
 • RV 467 Konsert C-dur
 • RV 468 Konsert C-dur - ofullbordad; endast sats 1 & 2
 • RV 469 Konsert C-dur
 • RV 470 Konsert C-dur - relaterad till RV 447 och RV 448.
 • RV 471 Konsert C-dur - relaterad till RV 450.
 • RV 472 Konsert C-dur
 • RV 473 Konsert C-dur
 • RV 474 Konsert C-dur
 • RV 475 Konsert C-dur
 • RV 476 Konsert C-dur
 • RV 477 Konsert C-dur
 • RV 478 Konsert C-dur
 • RV 479 Konsert C-dur
 • RV 480 Konsert c-moll
 • RV 481 Konsert d-moll - relaterad till RV 406.
 • RV 482 Konsert d-moll - ofullbordad; endast sats 1
 • RV 483 Konsert Ess-dur
 • RV 484 Konsert e-moll - relaterad till RV 432
 • RV 485 Konsert F-dur - relaterad till RV 457.
 • RV 486 Konsert F-dur
 • RV 487 Konsert F-dur
 • RV 488 Konsert F-dur
 • RV 489 Konsert F-dur - markerad "IV" ca. 1737
 • RV 490 Konsert F-dur - markerad "I" ca. 1737
 • RV 491 Konsert F-dur
 • RV 492 Konsert G-dur
 • RV 493 Konsert G-dur
 • RV 494 Konsert G-dur - markerad "II" ca. 1737
 • RV 495 Konsert g-moll
 • RV 496 Konsert g-moll - dedicerad till markisen Wenzel (Vaclav) av Marzin.[källa behövs]
 • RV 497 Konsert a-moll
 • RV 498 Konsert a-moll - markerad "VI" ca. 1737
 • RV 499 Konsert a-moll
 • RV 500 Konsert a-moll
 • RV 501 Konsert B-dur - La notte. (Delar namn med RV 439 och RV 104, men ska inte förväxlas med dessa.)
 • RV 502 Konsert B-dur - tillägnad Gioseppino Biancardi
 • RV 503 Konsert B-dur - markerad "III" ca. 1737
 • RV 504 Konsert B-dur - markerad "V" ca. 1737

OrgelkonsertRedigera

 • RV 746 Konsert A-dur - 2 satser från RV 758

Konserter för 2 violinerRedigera

 • RV 505 Konsert C-dur
 • RV 506 Konsert C-dur
 • RV 507 Konsert C-dur
 • RV 508 Konsert C-dur
 • RV 509 Konsert c-moll
 • RV 510 Konsert c-moll
 • RV 511 Konsert D-dur
 • RV 512 Konsert D-dur
 • RV 513 Konsert D-dur - Witvogel #48.
 • RV 514 Konsert d-moll
 • RV 515 Konsert Ess-dur
 • RV 516 Konsert G-dur
 • RV 517 Konsert g-moll
 • RV 518 Konsert A-dur - relaterad till RV 355.
 • RV 519 Konsert A-dur - op. 3:5
 • RV 520 Konsert A-dur - ofullbordad
 • RV 521 Konsert A-dur
 • RV 522 Konsert a-moll - op. 3:8. Bach BWV 593.
 • RV 523 Konsert a-moll
 • RV 524 Konsert B-dur
 • RV 525 Konsert B-dur
 • RV 526 Konsert B-dur - ofullbordad
 • RV 527 Konsert B-dur
 • RV 528 Konsert B-dur - relaterad till RV 381 och RV 383a.
 • RV 529 Konsert B-dur
 • RV 530 Konsert B-dur - op. 9:9
 • RV 764 Konsert B-dur - relaterad till RV 548.
 • RV 765 Konsert F-dur - relaterad till RV 767 och RV 515.

Konserter för två andra instrumentRedigera

 • RV 531 Konsert g-moll (2 celli)
 • RV 532 Konsert G-dur (2 mandoliner)
 • RV 533 Konsert C-dur (2 flöjter)
 • RV 534 Konsert C-dur (2 oboer)
 • RV 535 Konsert d-moll (2 oboer)
 • RV 536 Konsert a-moll (2 oboer)
 • RV 537 Konsert C-dur (2 trumpeter)
 • RV 538 Konsert F-dur (2 horn)
 • RV 539 Konsert F-dur (2 horn)
 • RV 540 Konsert d-moll (viola d'amore, luta)
 • RV 541 Konsert d-moll (violin, orgel)
 • RV 542 Konsert F-dur (violin, orgel)
 • RV 543 Konsert F-dur (violin, oboe) - relaterad till RV 139.
 • RV 544 Konsert F-dur (violin, cello) - Il proteo o sia il mondo al rovescio, relaterad till RV 572.
 • RV 545 Konsert G-dur (oboe, fagott)
 • RV 546 Konsert A-dur (violin, violoncell all'Inglese)
 • RV 547 Konsert B-dur (violin, cello)
 • RV 548 Konsert B-dur (violin, oboe) =RV 764
 • RV 766 Konsert c-moll (violin, orgel) - relaterad till RV 510
 • RV 767 Konsert F-dur (violin, orgel) - relaterad till RV 765
 • RV 774 Konsert C-dur (violin, orgel) - inkomplett
 • RV 775 Konsert F-dur (violin, orgel) - inkomplett
 • RV 781b Konsert D-dur (2 trumpeter el. oboer) - relaterad till RV 563
 • RV 808 Konsert C-dur (violin, orgel)
 • RV 812 Konsert g-moll (oboe, cello)
 • RV 814 Konsert G-dur (violin, cello) - tid. Anh. 87

Konserter för flera violinerRedigera

 • RV 549 Konsert D-dur (4 violiner) - op. 3:1
 • RV 550 Konsert e-moll (4 violiner) - op. 3:4
 • RV 551 Konsert F-dur (3 violiner)
 • RV 552 Konsert A-dur (3 violiner) - Concerto con violino principale et altro [=3!] violino per eco in lontano
 • RV 553 Konsert B-dur (4 violiner)

Andra konserter för flera instrumentRedigera

 • RV 554 Konsert C-dur (violin, orgel/violin, oboe)
 • RV 554a Konsert C-dur - samma som RV 554 med cello istället för oboe.
 • RV 555 Konsert C-dur (3 violiner, oboe, 2 flöjter, 2 viole all'Inglese, chalmeau, 2 violonceller, 2 cembali, 2 trumpeter)- 2 trumpeter i tredje satsen enbart.
 • RV 556 Konsert C-dur (2 oboer, 2 trumpeter, 2 flöjter, 2 violiner, fagott) - Per la solennita di San Lorenzo
 • RV 557 Konsert C-dur (2 violiner, 2 oboer eller fagotter, 2 flöjter)
 • RV 558 Konsert C-dur (2 violiner in tromba marina, 2 flöjter, 2 trumpeter, 2 mandoliner, 2 chalmeau, 2 teorber, cello) - con molto stromenti.
 • RV 559 Konsert C-dur (2 klarinetter, 2 oboer)
 • RV 560 Konsert C-dur (2 klarinetter, 2 oboer)
 • RV 561 Konsert C-dur (violin, 2 celli)
 • RV 562 Konsert D-dur (violin, 2 oboer, 2 horn)
 • RV 562a Konsert D-dur (violin, 2 oboer, 2 horn, timpani) - andra satsen härstammar från RV 562.
 • RV 563 Konsert D-dur (violin, 2 oboer)
 • RV 564 Konsert D-dur (2 violiner, 2 celli)
 • RV 564a Konsert D-dur (2 violiner, 2 oboer, fagott) - anonym version of RV 564.
 • RV 565 Konsert d-moll (2 violiner, violoncell), op. 3:11
 • RV 566 Konsert d-moll (2 violiner, 2 flöjter, 2 oboer, fagott)
 • RV 567 Konsert F-dur (4 violiner, cello) - L'estro armonico
 • RV 568 Konsert F-dur (violin, 2 oboer, 2 horn, fagott)
 • RV 569 Konsert F-dur (violin, 2 oboer, 2 horn, fagott, cello) - cello endast i tredje satsen.
 • RV 570 Konsert F-dur (flöjt, oboe, violin, fagott) - Tempesta di mare, relaterad till RV 98 och RV 433, violinsolo endast i första satsen.
 • RV 571 Konsert F-dur (violin, 2 oboer, 2 horn, cello, fagott) - relaterad till RV 99.
 • RV 572 Konsert F-dur (2 oboer, violin, cello, cembalo) - Il Proteo o sia il mondo al rovescio. relaterad till RV 544, ej komplett.
 • RV 573 Konsert F-dur (2 oboer, 2 horn, 2 fagotter) - förkommen.
 • RV 574 Konsert F-dur (violin, 2 trombon da caccia, 2 oboer, fagott) - tillägnad Pisendel
 • RV 575 Konsert G-dur (2 violiner, 2 celli)
 • RV 576 Konsert g-moll (violin, oboe, 2 flöjter, 2 oboer, fagott) - tillägnad the Princen av Sachsen.
 • RV 577 Konsert g-moll (violin, 2 oboer, 2 flöjter, fagott) - för orkestern i Dresden.
 • RV 578 Konsert g-moll (2 violiner, cello) - L'estro armonico.
 • RV 579 Konsert B-dur (violin, oboe, chalmeau, 3 viole all'Inglese) - Concerto funebre
 • RV 580 Konsert h-moll (4 violiner, cello) - L'estro armonico. Bach BWV 1065.
 • RV 751 Konsert D-dur (2 flöjter, 2 violiner, 2 fagotter) - förkommen

Violinkonserter med dubbel stråkorkestersRedigera

 • RV 581 Konsert C-dur - "Per la S.S. Assuzione di Maria Vergine". relaterad till RV 179.
 • RV 582 Konsert D-dur - "Per la S.S. Assuzione di Maria Vergine".
 • RV 583 Konsert B-dur Scordatura violin.

Konsert för flera instrument och dubbel stråkorkesterRedigera

 • RV 584 Konsert F-dur (2 violiner, 2 orglar, dubbel stråkorkester) - ofullbordad
 • RV 585 Konsert A-dur 4 violiner, 4 flöjter, 3 violonceller, orgel, dubbel stråkorkester)

VokalmusikRedigera

Mässor och delar av mässorRedigera

 • RV 586 Missa Sacrum (av tveksam äkthet)
 • RV 587 Kyrie' g-moll (2 cori)
 • RV 588 Gloria D-dur (inledes med RV 639/639a)
 • RV 589 Gloria D-dur
 • RV 590 Gloria D-dur (förkommen)
 • RV 591 Credo e-moll
 • RV 592 Credo G-dur (av tveksam äkthet)

Psalmer m.m.Redigera

 • RV 593 Domine ad adiuvandum me
 • RV 594 Dixit Dominus
 • RV 595 Dixit Dominus ("di Praga")
 • RV 596 Confetibor tibi Domine
 • RV 597 Beatus vir
 • RV 598 Beatus vir
 • RV 599 Beatus vir (förkommen)
 • RV 600 Laudate pueri
 • RV 601 Laudate pueri
 • RV 602 Laudate pueri (2 cori)
 • RV 603 Laudate pueri
 • RV 604 In exitu Israel
 • RV 605 Credidi propter quod (nu RV Anh. 35b)
 • RV 606 Laudate Dominum
 • RV 607 Laetatus sum
 • RV 608 Nisi Dominus
 • RV 609 Lauda Jerusalem
 • RV 610 Magnificat
 • RV 610a Magnificat (RV 610 f 2 cori)
 • RV 610b Magnificat (modifiering av RV 610)
 • RV 611 Magnificat (senare modifiering av RV 610)

Hymner, antifoner, m.m.Redigera

 • RV 612 Deus Tuorum Militum (hymn)
 • RV 613 Gaude Mater (hymn)
 • RV 614 Laudate Dominum (offertorium?) (av tveksam äkthet)
 • RV 615 Regina coeli (ofullbordad)
 • RV 616 Salve Regina
 • RV 617 Salve Regina
 • RV 618 Salve Regina
 • RV 619 Salve Regina (förkommen)
 • RV 620 Sanctorum Meritis
 • RV 621 'Stabat Mater
 • RV 622 Te Deum (förkommen)

MotetterRedigera

 • RV 623 Canta in prato - skall inte förväxlas med RV 636
 • RV 624 Carae rosae, respirate - ofullbordad utan rekonstruktion av de förkomna 2:a violin- och violastämmorna
 • RV 625 Clarae stellae
 • RV 626 In furore giustissimae irae
 • RV 627 In turbato mare
 • RV 628 Invicti, bellate (ofullbordad, men rekonstruerad och inspelad av Academia Montis Regalis)
 • RV 629 Longe mala umbrae terrores - inte att förväxlas med RV 640, som är en liknande motett med samma text, men för ett annat ändamål.
 • RV 630 Nulla in mundo pax
 • RV 631 O qui coeli terraque
 • RV 632 Sum in medio tempestatum
 • RV 633 Vestro Principi divino
 • RV 634 Vos aurae per montes
 • RV 811 Vos invito, barbare faces

'Introduzione'Redigera

 • RV 635 Introduzione al Dixit (RV 595) Ascende Laeta
 • RV 636 Introduzione al Dixit (RV 594?) Canta in prato - inte att förväxlas med RV 623
 • RV 637 Introduzione ad un Gloria Cur sagittas - Det verk som skulle följa denna introduktion är med stor sannolikhet ett Gloria i B-dur (RV 590), som troligen är förkommet.
 • RV 638 Introduzione al Miserere Filiae maestae RV 638
 • RV 639 Introduzione al Gloria (RV 588) Jubilate o amoeni - Introduktionsmotett som har tre satser infogade i Gloria (RV 588).
 • RV 640 Introduzione al Gloria (RV 589) Longe mala umbrae terrores
 • RV 641 Introduzione al Miserere Non in pratis
 • RV 642 Introduzione al Gloria (RV 589) Ostro picta

OratorierRedigera

 • RV 643 Moyses Deus Pharaonis (förkommen)
 • RV 644 Juditha triumphans
 • RV 645 L'adorazione delli tre re magi al bambino Gesu, RV 645 (förkommet)
 • RV 782 La vittoria navale predetta dal S Pontefice Pio V Ghisilieri (förkommet)

Diverse sakrala verkRedigera

 • RV 646 Ad corda reclina ('Concertus Italicus')
 • RV 647 Eja voces plausum date ('Aria de Sanctis')
 • RV 648 Ihr Himmel nun ('Concertus Italicus')
 • RV 789 Confetibor, tibi domine - manuskript funnet i skadat skick
 • RV 795 Beatus Vir
 • RV 797 Magnificat (förkommen)
 • RV 803 Nisi Dominus
 • RV 804 Salve Regina (förkommen)
 • RV 807 Dixit Dominus

Solokantater för sopranRedigera

 • RV 649 All'ombra d'un bel faggio
 • RV 650 All'or che lo sguardo
 • RV 651 Amor, hai vinto
 • RV 652 Aure, voi piit non siete
 • RV 653 Il povero mio core
 • RV 654 Elvira, Elvira, anima mia
 • RV 655 Era la notte
 • RV 656 Fonti di pianto, piangete
 • RV 657 Geme l'onda che parte
 • RV 658 Del suo natio rigore
 • RV 659 Indarno cerca la tortorella
 • RV 660 La farfalletta s'aggira
 • RV 661 Nel partir da te, mio caro
 • RV 662 Par che tardo
 • RV 663 Scherza di fronda
 • RV 664 Seben vivono senz'alma
 • RV 665 Sì levi dal pensier
 • RV 666 Sì, sì, luci adorate
 • RV 667 Sorge vermiglia in ciel
 • RV 668 T'intendo, sì, mio cor
 • RV 669 Tra l'erbe i zeffiri
 • RV 747 Candida Lilia (förlorad)
 • RV 753 Prendea con man di latte
 • RV 796 Usignoletto bello
 • RV 799 Tremori al braccio e lagrime sul ciglio

Solokantater för altRedigera

 • RV 670 Alla caccia, alla caccia
 • RV 671 Care selve, amici prati
 • RV 672 Filli di gioia
 • RV 673 Ingrata Lidia, hai vinto
 • RV 674 Perfidissimo cor
 • RV 675 Piango, gemo, sospiro
 • RV 676 Pianti, sospiri
 • RV 677 Qual per ignoto

Kantater för sopran med instrumentRedigera

 • RV 678 All'ombra di sospetto (fl)
 • RV 679 Che giova it sospirar (2 vn, vla)
 • RV 680 Lungi dal vago (vn)
 • RV 681 Perche son molli (2 vn soli, 2 vn)
 • RV 682 Vengo a voi, luci adorate (2 vn, vla)

Kantater för alt med instrumentRedigera

 • RV 683 Amor, hai vinto (2 vn, vla)
 • RV 684 Cessate, omai cessate (2 vn, vla)
 • RV 685 O mie porpore più belle (2 vn, vla) (tillägnad Monsignor da Bagni, biskop i Mantua)
 • RV 686 Qual in pioggia dorata (2 hn, 2 vn, vla) (tillägnad Philip av Hesse-Darmstadt, guvernör i Mantua)

Serenader m.m.Redigera

 • RV 687 Dall'eccelsa mia reggia (2 st, Gloria, Imeneo)
 • RV 688 Le gare del dovere (5 st, förlorad) (till Francesco Querini, Podestà i Rovigo)
 • RV 689 Le gare della giustizia e della pace (förlorad)
 • RV 690 Mio cor, povero cor (3 st)
 • RV 691 Il Mopso ('Egloga Pescatoria', 5 st, förlorad)
 • RV 692 Queste, Eurilla gentil (4 st) (födelsedag Philip landgreve i Hesse-Darmstadt)
 • RV 693 La Sena festeggiante (3 st)
 • RV 694 L'unione della pace e di Marte (3 v, förlorad) (till födelsen av tvillingprinsessorna Mme de France och Mme de Navarre)

Andra vokalverkRedigera

 • RV 748 Aria per la communione (aria för sopran, förlorad)
 • RV 749 Aria för sopransolo, oindentifierad

OperorRedigera

 • RV 695 Adelaide (1735), förlorad
 • RV 696 Alvilda, regina de' Goti (1731), förlorad
 • RV 697 Argippo (1730), förlorad
 • RV 698 Aristide (1735), förlorad
 • RV 699 Armida al campo d'Egitto (1718), Akt 2 förlorad
 • RV 700 Arsilda, regina di Ponto (1715)
 • RV 701 Artabano, rè de' Parti (1718), modifikation av RV 706, förlorad
 • RV 702 L'Atenaide (1729)
 • RV 703 Bajazet (Tamerlano) (1735)
 • RV 704 La Candace o siano li veri amici (1720), förlorad
 • RV 705 Catone in Utica (1737) , akt 1 förlorad
 • RV 706 La constanza trionfate degl'amori e de gl'odii (1716), förlorad
 • RV 707 Cunegonda (1726), förlorad
 • RV 708 Doriclea (1732), modifikation av RV 706, förlorad
 • RV 709 Dorilla in Tempe (1726)
 • RV 710 Ercole sul Termodonte (1723), förlorad
 • RV 711 Farnace (1727)
 • RV 712 La fede tradita e vendicata (1726), förlorad
 • RV 713 Feraspe (1739), förlorad
 • RV 714 La fida ninfa (1732)
 • RV 715 Filippo, re di Macedonia (1721), förlorad
 • RV 716 Ginerva, principessa di Scozia (1736), förlorad
 • RV 717 Giustino (1724)
 • RV 718 Griselda(1735)
 • RV 719 L'incoronazione di Dario (1716)
 • RV 720 Gli inganni per vendetta (1720), modifikation av RV 699, förlorad
 • RV 721 L'inganno trionfate in amore (1725), förlorad
 • RV 722 Ipermestra (1727), förlorad
 • RV 723 Motezuma (1733), tidigare ansedd förlorad, men en stor del återfanns år 2000.
 • RV 724 Nerone fatto Cesare (1715), pasticcio, förlorad
 • RV 725 L'Olimpiade(1734)
 • RV 726 L'oracolo in Messenia (1738), förlorad
 • RV 727 Orlando finto pazzo (1714)
 • RV 728 Orlando furioso (1727), en tidigare version från 1714 återfanns år 2012 (RV 819).
 • RV 729 Ottone in villa (1713)
 • RV 730 Rosilena ed Oronta (1728), förlorad
 • RV 731 Rosmira (1738)
 • RV 732 Scanderbeg (1718), förlorad
 • RV 733 Semiramide (1732), förlorad
 • RV 735 Siroe, rè di Persia (1727), förlorad
 • RV 736 Teuzzone (1719)
 • RV 737 Tieteberga (1717), förlorad
 • RV 738 Tito Manlio (1719), en senare version från 1720 (RV Anh. 56) är förlorad.
 • RV 739 La verità in cimento (1720)
 • RV 740 La virtù trionfate dell'amore e dell'odio ovvero il Tigrane (1724)
 • RV 819 Orlando furioso (1714), nyupptäckt version av RV 728

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera