Öppna huvudmenyn
För verifikation inom bokföring, se Verifikation (bokföring).

Verifikation (även verifiering, verifierbarhet eller verifiabilitet) (av latin verus, ”sann”) är ett bevis på att misstänkta eller påstådda fakta är sanna. Begreppet används på olika sätt, och inom olika ämnen.

Inom bokföring är verifikation kvitto, faktura eller annan handling som utgör grunden för ekonomisk bokföring, se Verifikation (bokföring) för mer information.

Inom kvalitetssäkring används verifiering i ISO-standard SS-EN ISO 9000:2015, definierat "bekräftelse genom att framlägga belägg för att specificerade krav har uppfyllts", där "belägg" kan bestå av kontroll eller andra metoder för att fastställa egenskaper hos något.

Inom programvaruutveckling avser verifikation programvarutestning.

KällhänvisningarRedigera

  • Elliott Sober: Testability. In: Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 73, 1999, S. 47–76 (PDF-Fassung; Verteidigung des Kriteriums).