Öppna huvudmenyn

Velabrum var ett salutorg i antikens Rom, som i norr gränsade till Vicus Jugarius och Vicus Tuscus och i väster till Forum Boarium.

Här salufördes livsmedel av olika slag, bland annat olja, vin och delikatesser. På Velabrum stod Felicitas tempel, vid vilket Caesar under sitt triumftåg år 46 f.Kr. sägs ha brutit axeln på sin triumfvagn.