Veøy (Veøya) är en ö i Romsdalsfjorden vid Molde i Molde kommun, Möre og Romsdal fylke i Norge. Förutom huvudön finns det även två mindre vid ön. Namnet kommer ifrån fornnordiskans ve och øy som betyder ungefär helig ö.

Veøya, sett från öster. Medeltidskyrkan kan skymtas till höger i bilden.

Örna var mycket strategiska för kuststräckorna under vikingatiden.