Öppna huvudmenyn

Verkställande direktör

person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag
(Omdirigerad från Vd)
Uppslagsordet ”VD” leder hit. För andra betydelser, se VD (olika betydelser).

En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat vd, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. Vd:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning. En vd har enligt lag rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt vd:n skall ha. Detta beskrivs i bolagets arbetsordning. Vd:n har ett stort ansvar för bolaget och har därför lagenlig rätt att deltaga på styrelsemöten (förutom vid handläggning av vissa frågor, som rör den verkställande direktören själv, som till exempel lön eller annan ersättning). En vd har rätt att få avvikande uppfattning noterad till protokollet även om denne inte sitter i styrelsen.

Vd-lagar och traditioner i olika länderRedigera

SverigeRedigera

Efter att styrelsen utsett vd skall ett avtal tecknas med denne, ett så kallat vd-avtal. Avtalet skall vara skriftligt för att så långt som möjligt undvika framtida konflikter. Vd:ns roll regleras i Sverige av aktiebolagslagen i aktiebolagslagen (2005:551). Publika aktiebolag i Sverige skall ha en vd, som inte samtidigt kan vara styrelsens ordförande. Privata aktiebolag behöver inte utse vd. I bland annat USA är dock vd och styrelseordförande i publika bolag vanligen samma person. Den amerikanska termen Chief Executive Officer (förkortat CEO) har börjat användas inom vissa delar av näringslivet även i svenska språket.[källa behövs] CEO[1] motsvarar vd på svenska, men används också om ledare för andra organisationer än företag.

StorbritannienRedigera

I Storbritannien kallas en verkställande direktör normalt managing director (förkortat MD).

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Akalp, Nellie (14 december 2016). ”Party of One: Setting Up Your Single-Person Corporation” (på en). Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/article/283918. Läst 28 juni 2018.