Vattensamling

stillastående vatten

Vattensamling är en ansamling av stillastående (eller i stort sett stillastående) vatten.

Se ävenRedigera