Vattenlagen är en tidigare svensk lag från 1983. Den ersatte en tidigare vattenlag från 1918 och upphävdes i sin tur den 1 januari 1999 då en del av reglerna infogades i miljöbalken. En del av 1983 års vattenlag hamnade dock i den så kallade restvattenlagen, eftersom de reglerna inte passade in i miljöbalkens systematik.

Externa länkar och källorRedigera

Vattenlagen