Uppslagsordet "Takometer" omdirigeras hit. Ej att förväxla med takymeter, en typ av totalstation.

Varvtalsmätare eller takometer är ett instrument som visar aktuell rotationshastighet hos en roterande detalj, såsom vevaxeln i en förbränningsmotor. Mätaren visar vanligen rotationshastigheten i enheten varv per minut (RPM) med hjälp av en analog visare eller en digital display. Ordet används ibland synonymt med varvräknare som avser en mätare som registrerar antal ackumulerade varv hos en axel.

En varvtalsmätare i en bil.

Fordon såsom bilar, lastbilar, motorcyklar, flygplan och liknande använder en varvtalsmätare för att visa varvtalet hos motorns vevaxel. Ett alltför högt varvtal kan orsaka slitage och skada motorn.

Se ävenRedigera