Centrifugalregulator, mekanisk anordning för att hålla en maskins varvtal konstant. Som namnet antyder bygger dess konstruktion på centrifugalkraften. Ett vanligt användningsområde är ångmaskiner.

En centrifugalregulator i Västanfors gamla kraftstation.