Triangle warning sign (red and white).svg

Varningstriangel är ett tecken för risk eller fara, och som vanligen är vänt med spetsen uppåt.
Tecknet används för olika syften. Ett av de vanligaste och mest välkända användningsområdena för varningstrianglar är vägmärken som tillhör gruppen varningsmärken då dessa normalt är formade just som varningstrianglar. Varningstrianglar finns dock även i andra sammanhang. Bilar som befinner sig i nödsituation och måste stanna på en väg där detta är olämpligt måste sätta ut en varningstriangel.

Mediciner och varningstriangelnRedigera

Tidigare hade vissa typer av mediciner, de narkotikaklassade, en varningstriangel angiven på förpackningen. Denna hade funktionen att varna användaren om att medicinen kunde påverka förmågan att bland annat köra bil, samt att förtäring av alkohol skulle undvikas under behandlingen. Varningstriangeln fyllde även funktionen att visa att läkemedlet eventuellt kan vara beroendeframkallande.

Efter ett beslut slutade varningstriangeln att användas och efter 2006 är inga mediciner försedda med denna beteckning. Motiveringen var inte att varningstriangelns symbolik var ogrundad, utan att hela märkningen var bristfällig eftersom även ej narkotikaklassade mediciner kan påverka patientens förmåga att leva normalt. Bland annat hade starka smärtstillande medel (opioider, samt kombinationspreparat innehållande opioider) som exempelvis Dexofen, Citodon och Morfin samt lugnande medel som Stesolid och Xanor varningstriangel.