Variationsform är en musikalisk grundform. Ett variationsstycke utgörs vanligtvis av en första sektion, ett tema, som sedan varieras gång efter gång. Detta kan dock göras på många vitt skilda sätt.